Oecumene toont erfenis

De Oud-Katholieke Kerk heeft zaterdag 14 juni 2014 afscheid genomen van de secretaris Emile Verhey, die met pensioen gaat. De secretaris kreeg tijdens het afscheidssymposium de St. Maartenspenning, een onderscheiding die hem vanwege zijn loyaliteit en bewogenheid met de kerk ten deel valt, aldus de inscriptie op de penning aangebracht.

Verhey heeft acht bisschoppen meegemaakt en belangrijke verschuivingen in zijn kerk meegemaakt. Het secretariaat verhuisde tijdens zijn aanstelling van een zolderkamer naar het huidige oud-katholieke seminarium, waar ook de Raad van Kerken zijn bureau en zalen heeft. Hij maakte mee dat het aantal bisschoppen naar twee terug ging en dat er in 1981 een zogenaamd collegiaal bestuur rond de bisschoppen werd ingesteld.

Hoewel Emile Verhey bekend staat om zijn kundige en actuele visie, had hij voor zijn afscheid niet gekozen voor een actualistische omgeving, maar voor het thema ‘Van toen en straks’ en daarbij was het Catharijneconvent als afscheidsplek aangewezen. Casper Staal, voormalig conservator van het oud-katholieke erfgoed, vertelde hoe er in het Catharijne Convent diverse kerkelijke tradities en schatkamers bij elkaar zijn gebracht. Sinds 13 december 1967 is er een samenwerking met niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk in Utrecht, maar ook met het museum in Haarlem. De samenwerking maakte het mogelijk om het erfgoed uit diverse kerken voor een breder publiek op een interessante manier aan te bieden. In 1970 ging het eigen oud-katholieke museum dicht en in 1979 opende koningin Juliana het huidige Catharijneconvent. 

Staal benoemde diverse oud-katholieke kostbaarheden in het museum. De hamer van St. Maarten, al in 1505 in archieven genoemd. De wurgdoek van Cuneira uit de vijfde eeuw. De staf van Egilios de Monte uit Deventer. De twee relieken van Willibrord die tijdens de wijding van mgr. Joris Vercammen nog een plek kregen in de Domkerk. Dat was trouwens toch een uniek moment destijds op 1 juli 2000, want sinds 1580 was het niet meer voorgekomen dat er een bisschop was gewijd in de Domkerk.

Richard de Beer, consulent en conservator, ging tijdens het symposium in op het erfgoed van de oud-katholieke parochies. Bisschop Dirk Jan Schoon voerde het woord en ging in op de staat van dienst van Emile Verhey. Aartsbisschop Joris Vercammen, aangevuld door pastoor Wietse van der Velde, sprak de laudatio uit. En de collega Anne Maaike haalde met het beeld van enkele dieren de positieve karaktertrekken en constructieve werkhouding naar voren.

Foto’s:
1. Emile Verhey sprak zelf een slotwoord
2. Zijn naaste collega maakte enige vergelijkingen met dieren, waaronder een vergelijking met de hond, symbool van de trouw
3. Dio van Maaren, hoffotograaf bij de Oud-Katholieke Kerk