Passie bij uitzending

Er staat een schat op het podium. Met die woorden duidde commisioner Hans van Vliet de waarde aan van de bevordering en uitzending van kadetten, auxiliair-kapiteins en luitenanten zaterdag 14 juni in Hilversum.

Het theater Gooiland zat vol met bijna 800 mensen tijdens het jaarlijkse topevenement. ‘Hier zal je het kloppend hart van het Leger des Heils ervaren’, zo zei men van te voren. En dat de mensen gepassioneerd meeleefden met de bevordering van kadetten tot luitenant kon je direct merken. Toen de vier bijna-luitenanten, de negen nieuwe kadetten en de drie auxiliair-kapiteins binnenkwamen op vrolijke marsmuziek was er handgeklap, klonken er vreugdekreten en was het een en al glimlach bij iedereen die op het podium zat. Tot zo’n jaar of tien geleden, vertelde desgevraagd Jeanne van Hal, wist je vooraf nog niet waar je werd heengezonden. Je kist stond klaar en op het podium hoorde je of je naar Goes of naar Delfzijl zou gaan. Zo is het nu niet meer. Maar nog steeds klinkt er applaus en is er gejoel als majoor Ingeborg Keijzer (hoofd opleiding en toerusting) de kadetten heeft overgedragen en de commissioner de bevestiging, bevordering en uitzending concreet benoemt.

De nieuwe luitenants spreken samen de leerstellingen uit van het Leger. ‘Wij geloven, dat de Heilige Schrift (…) door goddelijke ingeving geschreven is….’ zegt Reinier van Dijk uit Kampen, die naar Groningen wordt uitgezonden. ‘Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder….’ vult Jeroen Herben aan, die naar Arnhem gaat.

Aan het einde van het inleidingsritueel worden de nieuwe officieren de zaal uitgestuurd om even later in hun nieuwe uniform terug te keren. Natuurlijk gaan alle bezoekers staan als de versterking van het kader zich onder marsmuziek, keurig in de maat lopend, de zaal door marcheert en het saluut brengt op het podium aan de commissioner.

Een emotioneel moment is ook de uitreiking van de zilveren ster. Commissioner Marja van Vliet introduceert de zilveren sterren, die voor het eerst in 1936 zijn uitgereikt. Het doel van de speld is de erkentelijkheid uit te drukken die de nieuwe officieren ervaren naar hun ouders. Ze krijgen de spelden mee, lopen de zaal in en spelden het kleinood bij hun ouders op het revers. Dat gaat met kussen, omhelzing, een wegpinkende traan gepaard.

Bij de wijding van de nieuwe kadetten, negen zijn er dit jaar, krijgt de groep een wimpel aangeboden met daarop een motto voor het nieuwe jaar. ‘Boodschappers van het licht’ heet de nieuwe lichting en dat geldt niet alleen de mensen die in Nederland aan de training van twee jaar beginnen, het is een motto dat wereldwijd gehanteerd wordt. Eén van de nieuwe kadetten mag de vlag dragen als de wimpel aan de vlag van het Leger des Heils wordt bevestigd.

Commissioner Hans van Vliet staat in de overdenking stil bij de overgave die van de heilsofficieren wordt gevraagd. ‘Jezus vraagt ons onszelf los te laten’. ‘Wat doet u dan met uw verdere leven?’ ‘Misschien is de aanwezigheid van deze nieuwe kadetten een roeping voor u. Voeg je bij Hem’. Daarop volgt een moment van bezinning. Vijf, tien, vijftien mensen knielen op de bank voorin de kerk. Anderen bukken naast hen en spreken een gebed uit.

Aan het einde volgt de uitzending van enkele officieren naar het buitenland. Onder hen is Harm Slomp met zijn vrouw Ann-Christell. Ze gaan naar Tanzania. Lastig voor de Raad van Kerken, want Harm was lid van de Financiële Commissie.

Foto’s:
1. Commissioner Marja van Vliet knoopt de wimpel aan het vaandel
2. Eén van de kinderen van de nieuwe officieren is als jong soldaat bij het Leger betrokken
3. Een vol podium met kader, schat voor het Leger
4. Informele ontmoeting