Friezen pakken pelgrimage op

De Friese kerken pakken het thema van de pelgrimage op tijdens de ‘tsjerkepaden’. De Friezen geven daarmee een voorbeeld van hoe het idee van de Wereldraad van Kerken, bedoeld als inspirerend en verbindend thema voor de komende jaren voor kerken wereldwijd, een plek kan krijgen in de eigen situatie.

De kerken in het noorden hebben inmiddels een traditie in het openstellen van kerken in de zomer. Dit jaar doen ruim 250 kerken in Friesland mee, waaronder een aantal die dat voor de eerste keer doen. Nieuw is het jaarthema waarvoor gekozen is: pylgertochten (Nederlands: pelgrimstochten). Het thema stimuleert bezoekers om wandeltochten en fietstochten met bezinningsmogelijkheden te houden, terwijl ze de kerken bezoeken. Er zijn intussen al veel kerken die dit initiatief hebben opgepakt.

Het basisprincipe van Tsjerkepaad van de open kerk is heel eenvoudig en herkenbaar. Het nodigt iedereen uit om de kerk van binnen te bekijken. Dat kan zijn voor een moment van rust en bezinning, om het kerkinterieur te bekijken, of om mensen te ontmoeten die over het gebouw, of over de kerkelijke gemeente willen vertellen.

Deze ontmoetingen, tijdens een rondleiding, of aan de koffietafel, leiden vaak tot verrassende gesprekken. Er worden verhalen verteld, over toen en vandaag. Over kerken die het moeilijk hebben en over de kansen die er zijn. Er worden herinneringen opgediept over persoonlijke gebeurtenissen die in de kerk plaatsvonden, of er wordt geluisterd naar het orgel. Het is op deze manier goed toeven in de kerk en dat geeft ook weer nieuwe moed en inspiratie om verder te gaan.

Dit jaar komen een aantal activiteiten van vorig jaar weer terug. Behalve de opening en sluiting, dit jaar op 28 juni in Dokkum en 20 september in Holwerd zijn er de Jabiksrûntsjes, de Orgeltoer, het Bernetsjerkepaad en allerlei andere activiteiten, waarover informatie te vinden is in de Tsjerkepaadgids en op de website. Foto’s en verhalen kunnen gestuurd worden naar Klaas Stelma, die de website en de sociale media (facebook) verzorgt.

Nieuw dit jaar is een uitwisselingscontact met kerken in Ost Friesland (Duitsland). Op 5 juli komen Duitse gasten naar de Fryske Greidhoeke voor een fietstoer langs 7 kerken en op 6 september is er een prachtige fietstoer langs open kerken uitgezet in de regio Krümhorn (boven Emden) waarvoor wij uitgenodigd worden. De afstand is goed te overbruggen, in twee uur tijd kun je er vanuit Friesland met de auto komen.

Opening

De feestelijke opening van Tsjerkepaad 2014 is in de R.K. Bonifatiuskerk (eerste gedeelte) en daarna in de Bonifatiuskapel, beiden te Dokkum op 28 juni vanaf 14.00 uur. Ds. Gerrit Groeneveld, coördinator van Tsjerkepaad, zal er onder meer een lezing houden en de eerste gidsen aanbieden.  De feestelijke sluiting van Tsjerkepaad wordt gehouden op zaterdag 20 september 2014 in de Willibrorduskerk te Holwerd (eerste gedeelte) en daarna in de Doopsgezinde kerk aldaar. Dr. Dirk Otten uit Heerde spreekt er onder meer over de kerstening van Friesland. Tussen deze twee mijlpalen is er een aantrekkelijk programma met pylgertochten aansluitend bij het Tsjerkepaad, wat hieronder wordt weergegeven.

Pylgertochten

Zaterdag 5 juli: Fietstoer in de Greidhoeke met gasten uit Ost Friesland (Duitsland). 09.30 uur ontvangst gasten in de St. Janskerk van Deinum met aansluitend programma. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Wie ‘s morgens start kan een lunchpakket meenemen. Culturele fietstocht langs de zeven Middeleeuwse kerken van Deinum, Blessum, Leons, Baard, Mantgum, Jorwert en Boksum.

In de kerken is werk van diverse kunstenaars te zien. De route heeft de vorm van een cirkel, zodat u op elk punt en elk gewenst tijdstip kunt beginnen en is 25 km lang. Verder zijn er twee wandelroutes: route 1 is een cirkel van Deinum via Blessum en Boksum terug naar Deinum. Route 2 is een cirkel van Baard via Leons, Jorwert en Mantgum terug naar Baard. Alle kerken zijn ook met de auto bereikbaar. Voor meer informatie en routekaarten : www.zevenkerken.nl 

Zaterdag 12 juli: 10.00 uur Jabiksrûntsje vanuit de Groate Kerk in St. Jacobiparochie, Oosteinde 1; 9079KZ. Viering, koffie en daarna een pylgertocht (15 km)o.l.v. pastoor Jan Romkes van der Wal naar de zeedijk en Zwarte Haan, het beginpunt van de route naar Santiago. Kosten € 5,-. Lunchpakket meenemen. Opgave bij Frida Nauta. Email: frida.nauta@kpnplanet.nl

Om  16.00 uur begint een cultureel programma in de Groate kerk, verzorgd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken met Flamencogroep Rosario (zang, dans en gitaarmuziek). Dit programma is ook voor andere belangstellenden en vrij toegankelijk.

Zaterdag 2 augustus: 10.00 uur Jabiksrûntsje vanuit de Protestantse kerk in Friens, Van Sytzamawei 1; 9009XD. Viering, koffie en daarna een pylgertocht (15 km) o.a. langs de St. Piterkerk in Grou o.l.v. pastoor Jan Romkes van der Wal. Kosten € 5,- Lunchpakket meenemen. Opgave bij Gerrit Groeneveld: g.s.groeneveld@ziggo.nl (tel. 0515-579190)

Zaterdag 16 augustus; 10.00 uur Jabiksrûntsje vanuit de Dodokapel in Haskerdiken, Kapellewei 6, 8468 MK; Viering, koffie en daarna een pylgertocht (15 km) langs natuurgebied de Deelen o.l.v. pastoor Jan Romkes van der Wal.  Kosten € 5,- Lunchpakket meenemen. Opgave bij Gerrit Groeneveld: g.s.groeneveld@ziggo.nl (tel. 0515-579190)

Zaterdag 23 augustus: Wandel-pylgertocht met begin- en eindpunt de Sint Margrytkerk in Boksum. U bezoekt verder de Johannes de Doperkerk en de Koptische kerk (voormalige gereformeerde kerk) in Hilaard, de Mariakerk in Blessum en de Sint Janskerk in Deinum. De tocht gaat voor een groot deel over fiets- en wandelpaden, waaronder oude kerkenpaden, door de weilanden. De totale lengte is ongeveer 10 km.  De kerk in Boksum is open vanaf 10.00 uur en het programma start om 10.15 uur. De tocht wordt afgesloten om 16.30 met een korte vesper in de Sint Margryt in Boksum. In de kerken van Deinum, Blessum, en Boksum is werk van verschillende kunstenaars te zien.  De kosten bedragen € 17,50. Dit is inclusief koffie met gebak en lunch. Het aantal deelnemers is maximaal 25. Opgave via e-mail aan k.r.iepema@hetnet.nl met vermelding van het aantal personen.

Zaterdag 6 september: Hele dag. Uitnodiging voor een fietstoer langs kerken in Ost Friesland, Duitsland: de Krummhörner Kirchtum-Tour in de regio Krummhörn boven Emden. Belangstellenden kunnen naar  de kerk in Jennelt rijden, waar ds. Siek Postma als predikant aan is verbonden. Opgave kan via Jan van der Meer, tel 0513 431817 of jjvdmeer@hetnet.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.tsjerkepaad.nl, of  bij ds. Siek Postma, Westerfennenweg 1, D – 26736 Jennelt / Ostfriesland (Duitsland); +49 (0)4923 / 7426

Zaterdag 13 september: Pylgertocht vanuit het Nijkleaster in Jorwert, Sint Radboutkerk; Suytermanwei 4; 9023 AB.  Start om 10.00 uur met een viering  in de kerk o.l.v. ds. Hinne Wagenaar. Daarna koffie en informatie over het Nijkleaster. Hierna maken we een pylgertocht (15 km), 16.30 uur muzikale afsluiting o.l.v. Hindrik van der Meer in de St. Radboutkerk in Jorwert.  Kosten € 5,- Lunchpakket meenemen. Opgave bij Gerrit Groeneveld: g.s.groeneveld@ziggo.nl (tel. 0515-679190)

Foto: Gezicht op Jorwert met het klooster, pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland