Syrië open wond

‘Syrië, open wond – Wat kunnen kerken doen?’  Dat is het thema van een publieksdag over Syrië die wordt gehouden op vrijdag 20 juni 2014 van 11.00 uur tot 16.00 uur in het Syrisch-Orthdodoxe klooster St. Ephrem in Glane (Glanerbrugstraat 33, in Glane bij Enschede). De Raad van Kerken en diverse hulporganisaties roepen mensen op om de publieksdag bij te wonen en op die manier betrokkenheid naar het zwaar getroffen Syrische volk zichtbaar te maken.  Aanmelden kan via secretariaat@oecumene.nl 

De Syrische catastrofe is ongekend. De verhalen zijn schrijnend. Het lijden staat op ons netvlies gebrand. Slachtoffers verspreiden zich door tal van landen. Wat kun je doen? Opvang en hulp concentreren zich in Syrië zelf, in Turkije, Jordanië en Libanon. Kerken uit het Midden-Oosten in de regio spelen daar een belangrijke rol bij. Daarover gaat de publieksbijeenkomst in Glane. Orthodoxen, Protestanten en Rooms-Katholieken werken samen.

Diverse kerken in Syrië, Libanon, Jordanië en Turkije werken samen in de ACT Alliance (Action by Churches Together), waar ook Kerk in Actie lid van is. Daarnaast is er het netwerk van Rooms-Katholieke Kerken en organisaties en een netwerk van Protestantse Kerken die hulp verlenen.,

Samer Laham uit Damaskus werkt bij het (Arabisch sprekende) Grieks Orthodoxe Patriarchaat van  Antiochië en al het Oosten. Hij coördineert de hulp van de ACT Alliantie in Syrië. Daarbij gaat het om miljoenen euro’s. Zijn organisatie is al jarenlang een partner van Kerk in Actie. Namens de Protestantse Kerk,werkt Kerk in Actie ook buiten Syrië samen met de ACT Alliance.  In de hulp van Rooms-Katholieke organisaties spelen Caritas Internationalis en Cordaid een centrale rol.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk richt zich onder andere op de hulpverlening aan de Syrisch-Orthodoxe kloosters in Turkije en Libanon die vluchtelingenopvang organiseren en coördineren.

In de ochtend spreken dhr. Samer Laham uit Damascus, Bisschop Timotheos Samuel Aktas, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Oost-Turkije. Rolof Mulder, directeur van Hospitainer, zal vertellen over zijn recente ervaringen in Homs waar hij een mobiel ziekenhuis heeft geleverd. Hospitainer maakt deel uit van het Nederlands-Syrisch Consortium voor Gezondheidszorg waarin ook Cordaid participeert.

In het middagprogramma gaan Tweede Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt, Luke Korlaar van de UNHCR, iemand van Buitenlandse Zaken en de Syrisch Orthodoxe Bisschop van Nederland, Bisschop Polycarpus, met elkaar in gesprek over de hulpverlening die Nederlandse organisaties in Syrië bieden.

De bijeenkomst in Glane vindt plaats onder de auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland en wordt georganiseerd door Kerk in Actie, de Assyrische Mesopotamische Vereniging, de stichting ‘Help Christenen in Syrië’ en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Meer informatie: http://www.kerki nactie.nl/agenda/bijeenkomst-over-humanitaire-hulp-in-syrie, www.actalliance.org, www.kerkinactie.nl/syrie