Gebedsweek over dorst

‘Dorst?’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en bewerkt.

De Raad van Kerken en EA-EZA werken samen en presenteren op 22 september een boekje met een orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal. Op hetzelfde moment brengen de organisaties een gebedenboek uit, waarin kerkelijke leiders en andere christenen gebeden onder woorden brengen die een indruk geven van de spiritualiteit in ons land.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel ‘levend water’ genoemd.

De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim, 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Foto:
Tijdens Opwekking werden er flesjes uitgedeeld met daarop het thema van de Week van Gebed 2015; een initiatief van EA/EZA.