Startzondag verbindt

De Protestantse Kerk in Nederland nodigt kerkelijke gemeenten uit om tien jaar hereniging ook plaatselijk te vieren. Met het thema ‘Vieren en verbinden’ voor de startzondag die in veel protestantse gemeenten in september wordt gehouden denkt men als vanzelfsprekend na over wat mensen en christenen met elkaar gemeenschappelijk hebben.

‘Zal er een tijd komen dat de scheuring ongedaan wordt gemaakt?’, stelt Arjan Plaisier als vraag in een  Kroniek in Kerkinformatie. Hij heeft het dan over die gemeenten en personen die in 2004 niet mee meenden te kunnen gaan in de kerkelijke hereniging van hervormd, gereformeerd en luthers. Plaisier schrijft: ‘Ik hoop het. Zoals ik ook hoop dat deze vereniging een vervolg zal krijgen. Er zijn kerken van de Reformatie niet meegegaan in de vereniging. Als Protestantse Kerk hebben we nog niet zo lang geleden uitgesproken dat de verschillen tussen deze kerken niet zodanig zijn, dat nog langer gescheiden optrekken te rechtvaardigen valt. Wat dat betreft is 1 mei 2014 opnieuw een uitnodiging en stimulans om verdere vereniging na te streven. Niet als kerkelijke hobby, maar omdat de Heer van de kerk ons aan elkaar schenkt en aan elkaar verbindt. Ik hoop dat over nog een Stien jaar er op het gebied van de oecumene nieuwe doorbraken te gedenken zijn’.

Het Nederlands Dagblad publiceerde op 1 mei 2014 een onderzoek onder de 800 PKN-leden die de dagelijkse krant lezen. Daaruit bleek dat een kwart vindt dat hun kerkgenootschap met alle christelijke kerken in Nederland mag fuseren. Bijna zestig procent van de kerkleden is enthousiast over het samengaan, maar niet met alle kerken. Vooral fuseren met de Christelijke Gereformeerde Kerken (72 procent), de Nederlands Gereformeerde Kerken (65 procent) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (64 procent) is populair. Let wel: het gaat hier om mensen die het ND lezen en in de praktijk zijn dat mensen met een interesse in wat de genoemde kerken beweegt. 

De dienstenorganisatie van de PKN sluit aan op het tweede lustrum door het thema ‘Met hart en ziel – Vieren en verbinden’ te kiezen voor de startweek. Materiaal is te vinden op de website www.pkn.nl/startzondag. Tien jaar PKN wordt verder herdacht, zo berichten we eerder in Oecumenisch Bulletin, op zondag 14 september met een jubilieumdienst in de Domkerk in Utrecht. Daar werd tien jaar geleden ook de vereniging gevierd.

Foto: De foto komt uit Bremen en laat op een speelse manier zien hoe belangrijk het is eenheid te blijven nastreven; de tekst werd destijds aangebracht door de burgemeester die duidelijk wilde maken dat men in de eenheid van de twee Duitslanden moest blijven geloven om ooit dat doel (wat in 1989 werd gerealiseerd) te verwezenlijken.