Gratis informatiebox

Raden van kerken en andere kerkelijke groepen kunnen tegen portikosten bij het bureau van de Raad van Kerken een informatiebox krijgen met diverse oecumenische publicaties. Het bureau biedt het materiaal aan om plaatselijke gemeenten en parochies nader kennis te laten nemen van het oecumenische werk. De uitgaven zijn erg geschikt om bij een fancy-fair of een startweekend aan te bieden aan gemeenteleden en parochianen.

Er komen bij het bureau van de Raad regelmatig vragen binnen om materiaal, wat men kan aanbieden als kerk bij de achterban. Het gaat dan om diverse kaarten, themanummers van het Oecumenisch Bulletin, uitgaven zoals het Bijbelrooster en (licht beschadigde) exemplaren van Raven. Soms stopt het bureau een kaars of een spandoek voor de gebedsweek bij de informatieboxen.

De actie van het bureau geldt zolang de voorraad strekt en loopt in ieder geval af op 15 juni 2014. Het bureau wil met de actie de winkeldochters terugbrengen en tegelijk het oecumenische werk promoten. Over de inhoud van de informatiebox kan niet worden gecorrespondeerd. De portikosten bedragen € 6,75. Aanvragen via: rvk@raadvankerken.nl. Alleen raden van kerken en andere kerkelijke instanties kunnen gebruik maken van dit aanbod.