Hengelose kerk heropend

Toen we zelf in Nederland aankwamen werden we met vriendschap ontvangen. Het is nu aan ons, nu we ons als Syrisch-Orthodoxe Kerk vernieuwen en uitbreiden, deze gastvrijheid ook naar onze buren te tonen. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin sprak hartelijke woorden bij de eucharistie ter gelegenheid van de heropening van de St. Johannes de Apostelkerk in Hengelo zondag 11 mei, de oudste Syrisch-Orthodoxe Kerk in dit deel van de wereld.

Het ging er ontspannen en tegelijk plechtig aan toe bij de viering van de liturgie. Aan het begin van de drie uur durende orde van dienst kwamen geestelijken en andere mannen in rij de kerk binnen. De rinkelende belletjes kondigden de komst aan. Zo’n twintig man nam plaats ter rechterzijde op de verhoging voorin de kerk, zo’n twintig man kwam links te staan. In het midden de lessenaar met de kostbaar versierde Bijbel, wat later terzijde werd gelegd, om de volle aandacht te kunnen geven aan het altaar.

Iedereen was sierlijk gekleed. De aartsbisschop zelf in zijn goudkleurige gewaad met de rode strepen en de symbolen van Vader, Zoon en Heilige Geest op de rug. De koorleden in witte pij met stola. Samuël Dogan, de priester verbonden aan de kerk, met rose ingezette sierlijke kleding over de witte pij heen.

Stijlvolle liturgie en ontspannen contact wisselden elkaar af. Er waren enkele toespraken, waarbij de sprekende ‘vrolijke bisschop’ diverse glimlachen op de gezichten wist te toveren en Samuël Doganals plaatselijke priester even een traan moest wegpinken. Aan het einde ontspande de sfeer verder toen in de stijl van een Turkse bruiloft Samuël Dogan enveloppes in ontvangst mocht nemen vanuit de gemeente met diverse forse schenkingen van gemeenteleden en ook van de bevriende katholieke parochie. De bijdragen werden publiek verantwoord. Het geheel werd afgesloten met een zegen van de aartsbisschop.

Foto’s:
1. Aartsbisschop Polycarpus tijdens een van de toespraken.
2. Pr. Samuël Dogan achter de microfoon neemt een van de geschenken in ontvangst.
3. De financiële commissie komt handen te kort.
4. De kerk van buiten gezien, de rode loper is uitgelegd.

De Raad van Kerken werkt aan een reeks korte filmpjes over de beleving van eucharisatie en avondmaal. Klik hier voor het filmpje gemaakt in de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Hengelo.