Groei bij twitteraars

De Wereldraad van Kerken is één van de christelijke twitteraars die in het achterliggende jaar 2013-2014 het sterkst zijn gegroeid. Ook katholiek.nl doet het goed. Bij de individuele twitteraars in kerkelijk Nederland heeft de preses van de PKN Karin van den Broeke veel nieuwe volgers gekregen. De Raad van Kerken in Nederland scoort qua groei van volgers ook boven het gemiddelde.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat het bureau van de Raad van Kerken uitvoert op een steekproef van instanties en personen die men volgt.De groei van het aantal volgers bij organisaties ligt beduidend hoger dan de groei van het aantal bij individuele twitteraars. De groei is ook stabieler gerekend over meer jaren.

Opnieuw was er over de hele linie in het achterliggende jaar groei. Alle organisaties en personen, voor zover ze actief bleven, konden aan het einde van een jaar een groter aantal volgers noteren dan aan het begin. Maar de groei van de volgers is minder spectaculair dan de groei in het jaar 2012-2013. In 2012-2013 groeiden de organisaties gemiddeld met 67 procent en de personen met 39 procent; dit jaar was de groei gemiddeld 37 en 23 procent, beduidend lager dus.

De Raad van Kerken in Nederland blijkt onder de voorhoede van stabiel groeiende merken te zitten, samen met de Wereldraad van Kerken overigens die in 2013-2014 een van de sterkste groeiers was met 72 extra volgers. De Nederlandse Raad noteerde een groei van 40 procent en zit daarmee nog net boven de gemiddelde groei van 37 procent in het genoemde jaar. Hoge groeicijfers over 2013-2014 waren er ook voor Christianity Today, Religie en Filosofie Trouw, Kerk en Religie Reformatorisch Dagblad, De Nieuwe Liefde, Katholiek Ned, Westerkerk Amsterdam en Coalitie Erbij. Opvallend is het grote aantal kranten en bladen bij de stabiele stijgers.

Bij de personen die twitteren en die door het bureau worden gevolgd blijkt de preses van de PKN, Karin van den Broeke in een jaar tijd de meeste nieuwe volgers te hebben gekregen (94 procent groei), wat de kerkelijke twitteraars betreft deed ook Mirjam Kollenstaart van het Evangelisch Werkverband het goed met een groei van 25 procent. De gemiddelde groei bij de personen was 23 procent. Opvallend is, dat wat betreft de controlegroep van het bureau er amper stabiele groeiers waren. Dat wijst er op dat één van de kwetsbaarheden van een meer persoonlijk account de nukken en wispelturigheden van de persoon zelf zijn.

Hieronder volgt een deel van de lijst, zoals het bureau die jaarlijks controleert, waarbij het aantal gevolgden jaarlijks wordt uitgebouwd om eventuele afvallers te compenseren en om de betrouwbaarheid van de cijfers te vergroten. De cijfers zijn gerangschikt op aantallen volgers. Dus vooraan staan de absolute cijfers gerekend op 1 juni 2014. Daarachter volgen het groeipercentage gerekend over een compleet jaar. Daarachter tussen haakjes volgen respectievelijk de absolute cijfers vorig jaar, het jaar daarvoor, de groei over de periode 2012-2013.

Christianity Today  178.275 + 44 % (126.841, 62.375 + 103 %)

WCC 8.227 + 72 % (4.965, 2.774 + 79 %)

Open Doors 5.962 + 22 % (4.959, 3.467 + 43 %)

Nederlands Dagblad 5.522 + 20 % (4.665, 3.585 + 30 %)

Protestantse Kerk (voluit geschreven) 5.426 (daarvoor geen gegevens)

ICCO 4.184 + 41 % (3.048, 1.906 + 60%)

Religie en Filosofie Trouw 3.643 + 45 % (2.576, 1.414 + 82 %)

Anglicaanse Kerk Canada 3.302 + 35 % (2.500, 1.473 + 70 %)

RD Kerk & Religie 2.950 + 40 % (2.163, 1.276 + 70 %)

IKON Kerknieuws 2.575 + 35 % (1.953, 1.388 + 41%)

Pax (voorheen IKV Pax Christi) 2.490 + 28 % (1.983, 1.314 + 51 %)

Kerkinactie 2.471 + 28 % (1.967, 1.284 + 53 %)

Bijbelgenootschap 2414 (daarvoor geen gegevens)

Katholiek nl (Katholiek Net)  2.401 + 75 % (1.422, 555 + 156%)

De Nieuwe Liefde 2.285 + 45 % (1.622, 902 + 80 %)

Coalitie Erbij 2.035 + 56 % (1.347, 525 + 157 %)

NieuwWij 1.976 (daarvoor geen gegevens)

Raad van Kerken 1.913 + 40 % (1.400, 750 + 87 %)

Het Goede Leven 1.737 + 24 % (1.429, 820 +  81 %)

RKK Communicatie 1686 (daarvoor geen gegevens)

Katholiek Nieuwsblad 1.487 (daarvoor geen gegevens)

GKV 1.446 + 25 % (1.178, 910 + 29 %)

Evangelische Alliantie 1.431 + 28 % (1.139, 652 + 75 %)

Remonstranten 1.254 + 16 % (1.097, 889 + 23 %)

Refo 500 1.126 + 13 % (1.006, 741 + 36 %)

CEC in Europa 709 (daarvoor geen gegevens)

Radio KIK 403 (daarvoor geen gegevens)

Westerkerk Amsterdam 398 + 39 % (293, 126 + 133 %)

Protestantse Kerk (PKN) 384  + 17 % (331, 225 + 47%)

We geven ook enkele cijfers van personen:

Joris Luyendijk 70.036 + 59 % (45.352, 23.716 + 91 %)

Arie Boomsma 56.453 + 19 % (48.075, 37.062 + 30 %)

Ronny Naftaniël 6.085 (daarvoor geen gegevens)

Jacobine Geel 4.938 (daarvoor geen gegevens)

Roderick Vanhögen 4.399 + 15 % (3.872, 2.488 + 56 %)

Ruard Ganzevoort 3.672 + 15 % (3.220, 2.476 + 30 %)

Daniël Gillissen 2.697 (daarvoor geen gegevens)

Fred Omvlee 2.567 (daarvoor geen gegevens)

Freek Houweling 2.315 + 11 % (2.106, 1.839 + 15 %)

Anne Westerduin 2.214 + 18 % (1.896, 1.248 + 52 %)

Tom Mikkers 1.548 + 26 % (1.254, 937 + 34 %)

Mirjam Kollenstaat 1.548 + 35 % (1.176, 587 + 100 %)

Janneke Nijboer: 1.285 + 33 % (990, 740 + 34 %)

Koert van Bekkum 1.226 + 19 % (1.048, 806 + 30 %)

Marcel Barnard 1.047 (daarvoor geen gegevens)

Bas Plaisier 843 + 12 % (761, 564 + 35 %)

Karin van den Broeke 832 + 94 % (448, daarvoor geen gegevens)

Hijme Stoffels 783 + 13 % (702, 505 + 39 %)

René de Reuver 701 (daarvoor geen gegevens)

Sjoerd Mouissie 601 + 25 % (488, 390 + 25 %)

Frits de Lange 533 + 18 % (457, 308 + 48 %)

Peter Dekker 466 + 5 % (445, 404 + 10 %)

Jan Andries de Boer 340 + 6 % (323, daarvoor geen gegevens)

Hans van Dalen 350 + 21 % (293, 246 + 19 %)

Wies Houweling 180 + 8 % (168, 144 + 17 %)

Henk Stenvers 175 + 17 % (151, 111 + 36 %)

Henk van Doorn 149 + 23 % (123, 80 + 54 %)

Foto’s:
1. Karin van den Broeke
2. Logo Wereldraad
3. Logo Katholiek.nl
4. Omslag van een Christianity Today