Evaluatie Europese ontmoeting

Pastoor Rudolf Scheltinga, verbonden aan de oud-katholieke parochie in Egmond, werkt mee aan een regionaal radioprogramma. Na afloop van de internationale conferentie die onlangs in Egmond, zijn woonplaats, is gehouden, sprak hij met Klaas van der Kamp over de betekenis van de ontmoeting. Ze blikten samen terug. We geven hier een fragment weer.

Klaas van der Kamp: ‘De kerken in Wales en Schotland hebben een overeenkomst getekend, waarin ze verdere integratie aankondigen’.

Rudolf Scheltinga: ‘Was die overeenkomst breaking news voor je?’

Klaas van der Kamp: ‘Ja, ik wist dat niet en je leest het niet bij ons in de kranten. Dan mail ik later iemand van de kerk daar en vraag om meer informatie, zodat we ons er wellicht in kunnen spiegelen’.
‘Een ander punt werd ingebracht door de orthodoxe bisschop van Finland. Hij vertelde over de situatie  in de Oekraïne. Hij is daarover goed geïnformeerd en praatte ons allemaal bij in een kwartier. Als je dat zelf allemaal moet napluizen ben je veel langer bij, maar hij kent de situatie goed en kent ook priesters ter plaatse’.

Klaas van der Kamp vertelt verder over de opzet van een dergelijke internationale ontmoeting. Het centrale thema was de economische crisis, het ging over pelgrimage, als centraal thema van de Wereldraad en ook de diverse landenrapporten kwamen aan de orde. Rudolf Scheltinga wilde weten: ‘Wat heb jij verteld over Nederland?’

Klaas van der Kamp: ‘Als het over Nederland gaat willen ze altijd over secularisatie praten. Ik probeer uit te leggen dat je niet alles kunt terugdraaien. Mensen die geseculariseerd zijn, zijn niet dom geworden. Geseculariseerde mensen hebben ook goede veranderingen aangereikt. Ik probeer zelf ook andere thema’s in te brengen. Ik heb zelf het thema ingebracht van beleving van eucharistie en avondmaal; het is bij ons een vervolg op de erkenning van de doop tussen kerken. Ik was benieuwd naar ontwikkelingen in andere landen. Het aardige was, dat Zwitserland nu ook een verklaring over de doop naar buiten heeft gebracht. Wij proberen die inhoudelijke gesprekken die we begonnen zijn met de doop nu voort te zetten door over de beleving van eucharistie en avondmaal te spreken’.

Rudolf Scheltinga: ‘Zit er een reden achter dat je voor beleving kiest?’

Klaas van der Kamp:  ‘Ja, we willen niet alleen over de theologie praten. Die posities zijn redelijk besproken en daar zit nog niet zo veel beweging in. Dat thema is voor sommige kerken moeilijk. We willen die kerken niet frustreren. Daarom hebben we het liever over de beleving. We beschrijven wat je beleeft als je deelneemt aan de eucharistie. Het zou wel eens kunnen zijn, dat je veel herkent bij een ander. We proberen dat onder woorden te brengen. Aan de achterkant van dat gesprek kunnen sommige kerken wellicht tot eucharistische gastvrijheid komen, zoals dat hier in Egmond bij de deur staat vermeld, dat de oud-katholieken gastvrijheid bieden naar de Anglicanen. Maar dat is niet het eerste doel.

Rudolf Scheltinga: ‘In Egmond is er een traditie dat we met dankdag en week van gebed met drie kerken samen een viering hebben en afhankelijk van het kerkgebouw gaat de voorganger van die kerk voor in de tafelviering. De twee andere kerken zijn dan te gast bij de ander (….).’

Wie het gesprek wil luisteren, kan op onderstaande geluidsopname klikken. Bij circa 4 minuten begint het gesprek met een kennismaking. Bij circa 10.30 minuten gaat het door op de Europese ontmoeting. Het gesprek wordt afgewisseld met korte muziekfragmenten.

Foto: Priester Rudolf Scheltinga op het orgel bij de slotmanifestatie, op de voorgrond de afgevaardigden van Zweden (links) en Ierland (rechts). 

.