Wijn uit Palestina

Een delegatie van de Vrienden van Sabeel Nederland heeft maandag 14 april enkele flessen wijn overhandigd aan een delegatie van het moderamen van de Raad van Kerken. Daarbij was ook een petitie met 538 handtekeningen van mensen die aan de Raad en de leiders van kerken vragen zich met kracht uit te spreken ‘tegen de voortgaande roof van Palestijns land en met name tegen de bouw van de muur in de vallei van Cremisan’.

De delegatie van Sabeel bestond uit ir. Jan van der Kolk, ds. Rien Wattel en secretaris Marijke Gaastra. De petitie en de wijn werd in ontvangst genomen door drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad, die toezegde dat hij de plenaire Raad zal informeren over het initiatief. De kerken hebben nog weinig gereageerd op het Kairos-document en ze tonen onvoldoende betrokkenheid bij de zaak van de Palestijnse christenen, aldus Jan van der Kolk bij de overhandiging van de petitie. De situatie voor de Palestijnen in de Gazastrook en in mindere mate op de Westbank is echter uiterst penibel. De kerken dienen het voor deze mensen op te nemen, omwille van de vrede en zeker ook omwille van de gerechtigheid. Van der Kolk noemde in het bijzonder de situatie van de Palestijnen in de Cremisan-vallei nabij Bethlehem / Beit Jala.

De petitie werd onderstreept met het aanbieden van twee flessen wijn. De delegatie kwam daarmee tegemoet aan een eerdere suggestie van de Raad om niet de insteek van de veroordeling te kiezen, maar om aan te dringen op positieve ondersteuning van Palestijnen. Met het aanbieden van wijn uit de regio vraagt de delegatie om juist deze wijn als ‘altaarwijn’ of ‘avondmaalswijn’ in te zetten. Rien Wattel vertelde dat enkele gemeenten de wijn gebruiken en er tegelijk een toelichting op geven voor de gemeente. Eind april krijgt ook ds. Karin van den Broeke een fles aangeboden in Leiden, in de Hooglandse kerk. De vrienden van Sabeel hopen dat meer kerken, parochies en gemeenten de wijn als symbool van solidariteit willen aanwenden (bestellingen: info@kairospalestina.nl).

Henk van Hout nam de petitie en de wijn in ontvangst. Hij wees op diverse contacten die de kerken hebben met christenen in het Midden-Oosten. Er zijn ook indringende gesprekken met moslims en joden in Nederland over de situatie, onder meer resulterend in een verklaring over Gaza, enkele jaren geleden. Op bezinningen van de Raad komt het thema van het Midden-Oosten steeds weer aan de orde, waarbij de Palestijnse kwestie onderdeel is van de besprekingen. Hij adviseerde vooral ook als vrienden van Sabeel steun te zoeken bij het grondvlak en de beschikbaarheid van avondmaalswijn / wijn van de eucharistie kan daarbij wellicht helpen.

Marijke Gaastra noemde de contacten met kerken nogal stroperig en ook verwarrend. Zij heeft de betrokkenheid van kerken met bijvoorbeeld Zuid-Afrika en de inzet voor afschaffing van de apartheid als eenduidiger beleefd.  Klaas van der Kamp sprak waardering uit voor het positieve initiatief van de wijn. Hij wees op de aanvullende verantwoordelijkheid van kerken die zich bezighouden met diverse thema’s en een organisatie als Sabeel, die zich richt op één concreet focuspunt. 

De vertegenwoordiging van Sabeel sprak in het tweede deel van het gesprek zorg uit over de vele christenen die met organisaties als Corendon en Kras-reizen naar Israël en Palestina gaan zonder daarbij daadwerkelijk contact te zoeken met Palestijnse christenen. Christenen zouden graag iets meer merken van de support, ook in het westen.

Foto:
Cremisan, altaarwijn, met op de achtergrond Rien Wattel (rechts) en Marijke Gaastra (links)
Jan van der Kolk, Henk van Hout, Marijke Gaastra en Rien Wattel (v.l.n.r.) met de petitie en een fles wijn