Uitgave Kerk en stage

Je kunt de Bijbel lezen en van de literaire schoonheid genieten. Je kunt de tekst bevragen op waarden die je van belang acht, ook voor deze tijd. En je kan de Schrift als een soort spiegel gebruiken voor je eigen situatie. Het laatste is aan de orde als je naar de Bijbel kijkt vanuit het thema ‘stage’. Kerk en stage is een project van de Raad van Kerken. Onlangs verscheen een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning waarin voorbeelden worden gegeven en daarbij hoe het beleid achter de praktijk zich heeft ontwikkeld.

Op 14 mei vindt de presentatie plaats. Het gaat deze middag vooral om praktische zaken. Waar let je op als je als kerk jonge mensen een tijdje in de keuken laat rondsnuffelen? Hoe organiseer je met hen de stage, zodat ze er wijzer van worden en tegelijk een idee krijgen van waar het in de kerk om gaat? Bij al die praktische tips is het aardig om ook te bezien hoe er in de Bijbel over jonge mensen en over leersituaties wordt gesproken.
De Bijbel gebruikt het woord stage niet, maar kent het idee wel. Samuel komt als jongen van een jaar of zes in Silo en begint als hulpje van de priesters en eigent zich de essentie van de liturgie van binnenuit toe op een manier die zijn opdrachtverstrekkers verre overstijgt.

Kerk en stage organiseert op woensdag 14 mei een oriëntatiemiddag voor iedereen in de kerk die zich wil oriënteren op mogelijkheden om met jonge mensen in de eigen kerk aan de slag te gaan. De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 – 16.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. Opgave vooraf via rvk@raadvankerken.nl. Toegang gratis.

Voor de tekst van de brochure: klik hier