Meer Stagevoorbeelden

Voorjaar 2014
Twee meisjes hebben 8 weken lang geassisteerd bij de eetgroep voor ouderen/alleenstaanden. Ze hebben samen met de vaste begeleiders de boodschappen gedaan, geholpen bij het koken, dekken van de tafels en samen met de bezoekers gegeten.
Jozefparochie, Haarlem.

Seizoen 2013/2014
Leerlingen van een middelbare school doen gedurende het jaar lintstages losse klussen en  blokstage in de RK-parochie en Protestantse gemeente van Weesp.
Lees verder het artikel over de maatschappelijke stage in Weesp, zoals dat afgedrukt is in Onderweg van 17 februari 2013: klik hier 

Voorjaar 2014
Een leerling helpt mee met het organiseren van het landelijk volleybaltoernooi van de Oud-Katholieke Kerk dat in april plaatsvindt.
Engelmundus Kerk, IJmuiden

Seizoen 2013/2014
Buurtmaaltijd: jongeren helpen met koken, tafels dekken en eten gezellig mee. Belangrijk is ook het maken van een praatje met veel eenzame ouderen die komen.
Muiderkerk, Hebron, Bethelkerk, De Ark, Nieuwendammerkerk, Nieuwe Stad, Keizergrachtkerk en het Wereldhuis. Alle locaties bevinden zich in Amsterdam.

Seizoen 2013/2014
Samen zingen met het daklozenkoor en mee te helpen met het bereiden van de lunch. Of meehelpen met de daklozeninloop in Westerpark met koffie en thee serveren en maaltijden bereiden.
Daklozenkoor de Straatklinkers en Daklozeninloop De Schakel, Amsterdam.

Seizoen 2013/2014
Jongeren helpen mee met het kinderwerk voor kinderen die extra aandacht nodig hebben: theater, straatwerk en een kinderclub.
Kindertheater Plejater en Hebron, Amsterdam.

Seizoen 2013/2014
Alleen of in groepjes helpen jongeren ouderen met klusjes thuis, zoals kleine klusjes, schoonmaken of tuinnieren.
Rivierenbuurt en Betonbuurt, Amsterdam.

Seizoen 2013/2014
Helpen bij de uitgifte van voedsel bij de voedselbank: kratjes met voedsel klaarzetten en klanten ontvangen en helpen.
Uitgiftepunten Voedselbank Amsterdam.

Seizoen 2012/2013
De stagecoördinator van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam bemiddelt jaarlijks enkele honderden leerlingen naar allerlei projecten binnen de kerk, het jeugdwerk of diaconaat.
Hier kunt u het jaarverslag van 2012/2013 lezen: klik hier.

Voorjaar 2013
Twee jongeren hebben geholpen op het Crea Café van St.Open Arms. Vrouwen uit de omgeving ontmoeten elkaar op woensdagmiddagen en gaan creatief aan de slag met bijvoorbeeld (zeep)kettingen, kaarten, schilderijen of bloemstukjes (leren) maken. De jongeren hebben de vaste begeleiding ondersteund bij de voorkomende taken en gezorgd voor koffie/thee .
Stichting Open Arms – Stichting Open Arms is ontstaan vanuit de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (SGA). Vrijwilligers zijn leden van de SGA of de Ichthuskerk, kerken uit Rotterdam Alexander.

Zomer 2013
Een jongere heeft geholpen op het Zomerproject in de eerste week van de zomervakantie. Het Zomerproject is een jaarlijks terugkerend, lokaal festival. De hele week worden veel leuke gratis activiteiten voor jong en oud  georganiseerd, zoals allerlei spellen, poppenkast, pannenkoekfeest, sportactiviteiten, creaworkshops, een gezellig ontmoetingsterras, bijbelthema, praiseavond, bazar en barbecue.
Stichting Open Arms – Stichting Open Arms is ontstaan vanuit de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (SGA). Vrijwilligers zijn leden van de SGA of de Ichthuskerk, kerken uit Rotterdam Alexander.

Najaar 2014
Vier jongeren hebben van begin tot eind geholpen om van de jaarlijkse rommelmarkt tot een succes te maken. Ze hebben tweedehands spullen verkocht, koffie/thee en broodjes verzorgd voor de mensen achter alle kramen, buiten mensen uitgenodigd om naar de rommelmarkt te komen, alsmede andere hand- en spandiensten met tot slot samen opruimen. De opbrengst van de dag was voor projecten voor scholen en vrouwen in West–Afrika.
Stichting Living Water Link, verbonden aan de Scots International Church, Rotterdam
 
Seizoen 2013/2014
Eén of twee jongeren helpen in een estafettestage mee bij het eetproject voor dak- en thuislozen. De jongeren helpen bij de voorbereiding, het samen eten en het opruimen.
De Wonne, Almelo