Earth Day

Op 22 april is het Dag van de Aarde, Earth Day zoals het internationaal wordt genoemd. De Dag van de aarde vraagt  aandacht voor een duurzame aarde en een gezonde levensstijl. Marjolein Tiemens-Hulscher, lekenvoorganger in de parochie Sint Maarten in Zeist, koos ervoor haar betrokkenheid op de schepping zichtbaar te maken in het geven van lezingen en cursussen en het schrijven een eigen commentaar op Groene Tien Geboden. Op deze wijze verbindt zij haar geloof met groen-doen.Zij richt zich in oecumenisch verband op alle kerken en kerkgangers die dromen van een duurzame aarde en vertelt over haar inspiratie. 

De dag van de aarde ontstond uit een initiatief dat in 1970 in de Verenigde Staten begon. Inmiddels nemen 90 landen daaraan deel, waaronder Nederland (zie www.dagvandeaarde.nl). Het door de Verenigde Naties opgestelde Handvest van de Aarde (Earth Charter) is daarbij een leidraad. Dit handvest wordt door de  Wereldraad van Kerken gesteund. De stichting die de organisatie van deze dag en de blijvende aandacht door het jaar heen in Nederland verzorgt, is een koepelstichting waarin vele natuur- eko- en bio- partners betrokken zijn.

Marjolein Tiemens – Hulscher vertelt over haar inspiratie die aansluit bij deze dag: ‘Na mijn studie plantenveredeling in Wageningen werkte ik als onderzoeker 10 jaar bij een aardappelkweekbedrijf. Ik raakte gefascineerd door het wonder dat uit één enkele plantencel een volledige nieuwe plant kan groeien. Daarna werkte ik 15 jaar aan het Louis Bolk instituut, een onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Daar leerde ik denken in relaties en samenhang. Daardoor nam ook mijn zorg voor onze aarde toe. Ik ontdekte dat haar draagkracht en daarmee ons bestaan wordt bedreigd. Niet alleen ons bestaan wordt bedreigd, maar dat van de hele schepping. Als lekenvoorganger in de katholieke kerk heb ik ervaren dat het heel inspirerend is om kennis en ideeën voor de zorg voor de schepping over te dragen, in en buiten de kerk. Want tussen geloven en duurzaam doen zie ik nog veel geworstel. Mijn levenshouding wordt gevoed door de verwondering voor de natuur, de eerbied voor de schepping, naastenliefde, solidariteit en gerechtigheid, begrippen die elke christen kent’.

Marjolein Tiemens – Hulscher licht toe: ‘Omdat ik de keuze om mij in te zetten voor de verbinding tussen geloven en duurzaam doen, zinvoller ervaar dan mijn werk als onderzoeker, besloot ik het onderzoek te verlaten. Ik richtte, als freelancer, een eigen bedrijfje op en zorgde voor een eigen website ( http://groengeloven.com) om mijn diensten als betrokken christen aan te bieden en tevens mijn inspiratie te delen, en ,samen te werken aan een volhoudbare samenleving. Ik geef workshops, praktijkdagen, lezingen en gastcolleges. Ik schrijf teksten en verzamel inspirerende verhalen op het terrein van ‘groen geloven en duurzaam doen. Ik schreef aanvullende informatie bij tien-milieugeboden en bied een eigen verdiepende workshop daarover aan. Samenwerking zoek ik met anderen en ik ben daarom betrokken bij de redactie van de  website www.kerkenmilieu.nl.’

Voor meer informatie zie:
www.dagvandeaarde.nl
www.groengeloven.com
www.groenekerken.nl
www.kerkenmilieu.nl
en de andere groene websites van de Raad van Kerken zie www.raadvankerken.nl

Tini Brugge   Groene websites van de Raad van Kerken