Raad van Kerken: jaarverslag 2013

Het jaarverslag over 2013 van de Raad van Kerken is klaar. Het is verspreid onder de abonnees van het Oecumenisch Bulletin. Het jaarverslag maakt duidelijk dat het aantal volgers van de sociale media sterk is toegenomen, dat het aantal publicaties boven de raming ligt en dat er finan-cieel met een klein tekort moet worden gewerkt.

De Raad van Kerken komt ieder jaar met een terugblik, iedere twee jaar verschijnt de uitgave ook op papier. De nieuwe, papieren weergave heeft als omslag een foto genomen in Busan van een man met een blindengeleidehond en de tekst ‘Forget your money, I want change’. Daarmee geeft Dio van Maaren, de vormgever, de essentie weer van het werk van de Raad. De gezamenlijke kerken koersen aan op een andere manier van denken.

Het aantal volgers op de sociale media is in één jaar tijd met bijna negentig procent gestegen. Via de diverse kanalen bereikt de Raad met de sociale media zo’n 3000 mensen, met de klassieke folio-uitgaven ruim 8000 mensen en met internet 200.000. Activiteiten als ‘Week van Gebed’ en ‘Ker-kennacht’ trekken respectievelijk zo’n 200.000 en zo’n 150.000 mensen.

De tekst zelf heeft meer dan in andere jaren een internationale kleur. Dat komt door de twee grote assemblees die in 2013 zijn gehouden, respectievelijk een bijeenkomst van de CEC (Europees) en van de WCC (Wereldraad). De Wereldraad heeft voor de komende jaren het thema ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’ afgesproken. Vandaar dat diverse illustraties verwijzen naar dat thema.

Een belangrijke gebeurtenis in 2013 was de verklaring waar in de Raad zich uitspreekt over het sla-vernijverleden van Nederland. Het jaarverslag zegt: ‘Zeer veel respons heeft de verklaring over de slavernij gegeven, die de Raad in juni uitbracht. Op 1 juli 2013 was het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse overheid als laatste regering ter wereld de slavernij verbood en de handel liet beëindi-gen. De verklaring verwoordde de verantwoordelijkheid van Nederland en van de kerken in dit droe-vige hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis. Vele duizenden mensen werden de dood in gejaagd en nog steeds zijn de gevolgen van het slavernijverleden aanwijsbaar’.

Naast zorg over het vreemdelingenbeleid en de groeiende armoede, ziet het jaarverslag ook positieve ontwikkelingen. ‘Het interreligieuze werk in Nederland verloopt constructief. Waar de vertegen-woordigers van verschillende religieus in 2007 elkaar wisten te vinden in de context van In Vrijheid Verbonden, bleken de diverse partners dit jaar genegen om niet alleen gezamenlijk op te trekken in de samenleving, maar ook om onderling het gesprek over geloven en vertrouwen te voeren. Dat was een belangrijke nieuwe stap om het wederzijds begrip dieper te verankeren.

Het jaarverslag is gratis op te vragen bij de Raad van Kerken: rvk@raadvankerken.nl. Ook in grotere aantallen, zolang de voorraad strekt.

Wilt u het jaarverslag digitaal lezen of inzien: klik hier.