Tveit bij PKN

De kerk dient in beweging te blijven en zich te richten op dat wat de wereld van ons vraagt. Dat is belangrijker dan dat we als doctrinair instituut met onszelf bezig zijn.

Dat was de gezamenlijke conclusie van dr. Olav Fykse Tveit en paus Fransiscus tijdens een recente ontmoeting. Tveit sprak donderdag 24 april de protestantse synode in Lunteren toe. Hij vertelde van de ontmoeting met paus Franciscus een maand geleden. De twee mannen hadden hun programma’s uitgewisseld. Het ging over de exhortatie Evangelii Gaudium van de paus en Tveit bracht vervolgens de pelgrimage van gerechtigheid en vrede in. Toen Tveit uitlegde wat hij daarmee bedoelde, reageerde de paus instemmend: ‘Dat is precies wat ik bedoel’. Vervolgens benoemde de paus het belang om zich op het geheel van samenlevingsvragen te richten.

Tveit legde verder uit dat een pelgrimage vraagt om een lichte bepakking. ‘We hebben niet alles nodig. We moeten ook zaken achter ons durven te laten. Laten we alleen meenemen wat we echt nodig hebben’. De pelgrimage is een zoektocht naar het heilige; het heilige is te vinden in de buurt van de armen, zieken en vreemdelingen.

De secretaris-generaal van de Wereldraad deed een dringend appel op de synode van de PKN om als belangrijke kerk binnen de Wereldraad daadkrachtig de pelgrimage te steunen. Als Lutheraan kent hij de protestantse voorzichtigheid als het gaat om de pelgrimage. Hij riep op zich over die schroom heen te zetten en zich te oefenen in de houding van de pelgrim. Daarbij past een bescheiden houding en een blik voorwaarts gericht. De tocht dient samen gemaakt te worden, en Tveit noemde het hoopvol dat evangelikalen en pinksterkerken steeds actiever participeren in het oecumenische gesprek, de inbreng in de laatste assemblee, die in Busan, was positief en groter dan ooit.

Tveit noemde diverse positieve ontwikkelingen in de kerk. Hij roemde de vernieuwingen die in een land als Korea plaatsvinden en hij sprak de verwachting uit dat de kerk in China de komende tien jaar zeer sterk zal blijven groeien. Die kerken zijn ook onderdeel van de wereldwijde kerkelijke gemeenschap, aldus Tveit.

De preses ds. Karin van den Broeke onderstreepte in een reactie het pleidooi om samen op te trekken en waardeerde de inspirerende voorbeelden die Tveit noemde vanuit de wereldkerk.

Desgevraagd vertelde Tveit na de vergadering, dat het thema van de pelgrimage in diverse Europese landen wordt opgepakt. In Noorwegen is er een ad hoc commissie en speciale pelgrimspastores in onder meer Trondheim geven aandacht aan het thema richting de groeiende groep pelgrimerenden. De Duitse kerken hebben het thema prominent op de agenda. Tveit zelf sprak in de middag met studenten aan de VU over het thema en reisde daarna door naar Congo.

Foto: Dr. Olav Fykse Tveit (foto: Jan van de Lagemaat)