Secularisatie als kans

Mensen die deze website bezoeken zien de secularisatie niet als bedreiging. Die conclusie mag je wel trekken nu 212 mensen op een poll reageerden waarin gevraagd werd naar de manier waarop de kerken het beste kunnen reageren op de voortgaande secularisatie.

Er waren drie keuzemogelijkheden. De meeste mensen (46 procent) koos voor het antwoord ‘luisteren’. Als tweede eindigde het antwoord ‘veranderen’ met 35 procent. En 19 procent gaf als keuzemogelijkheid het antwoord: getuigen. Het boek ‘Raven’ dat binnenkort verschijnt gaat nader in op de secularisatie. Daarin wordt betoogd dat secularisatie niet per se negatief te duiden is als afkalving van de kerk. De auteur wijst op de positieve kant, mensen zijn mondiger geworden en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun leven. Je kunt die mensen vanuit de kerk het beste onbevangen tegemoet treden. De uitkomst van de poll sluit daarbij aan.

De nieuwe poll is ingegeven door de op handen zijnde Europese verkiezingen.Van 22 tot 25 mei kiezen de burgers van de Europese Unie 751 leden van het Europese parlement. ‘Meer dan ooit’, zo zegt de Europese Kerkenconferentie, ‘zullen deze verkiezingen een belangrijke impact hebben op de toekomst van de EU’. Voor de kerken is er een kans in gesprek te gaan met de leden van het Europese parlement, meent de CEC. Via een website ecumenicalvoices2014.eu draagt de CEC daar ook thema’s voor aan.

De nieuwe poll op deze site sluit daar op aan en stelt de vraag: Kerken kunnen Europa helpen door aan te dringen op meer: en dan volgen er drie keuzemogelijkheden, namelijk: spirituele bezieling, democratische inspraak, financiële loyaliteit. Het is aan de bezoekers van de site welke van de drie eigenschappen men het meest kerk-eigen vindt qua inbreng in Europa. Mogelijk nog een lastige afweging, omdat begrippen enigszins in elkaars verlengde liggen.

Foto: Discussie in Amsterdam bij dit embleem. Hallaluja. ‘Dat is een verbastering van een kerkelijke lofprijzing’, zei een kerkganger. ‘Dat is een abattoir voor islamitisch vlees’, zei een andere kerkganger. ‘Ik hou het op een fietsenfabriek’, reageerde een geseculariseerde voorbijganger.