Pelgrimage in Nederland

Soms kan het lijken alsof een thema in de lucht hangt. Dat geldt voor het onderwerp ‘pelgrimage’, het leidmotief van de Wereldraad van Kerken voor de komende jaren. Al weer zo’n veertien jaar geleden heeft Egbert van der Stouw, destijds toerustingswerker in de provincie Gelderland, het onderwerp in een projectvoorstel opgenomen. Hij stuurde het onlangs naar de Raad van Kerken toe bij wijze van mogelijke inspiratie voor het thema dat nu de komende jaren wordt uitgezet voor een periode van 7 jaar.

Egbert van der Stouw heeft het onderwerp rond de millenniumwisseling aangeboden aan de kerken, maar om diverse redenen is het toen niet opgepakt. Hij stelt vast dat het nu een soort ‘buzz-woord’ is geworden voor de oecumene. Hij heeft daarom de oorspronkelijke uitwerking ingestuurd vanuit de gedachte dat het wellicht kerken kan inspireren tot een eigen uitwerking.

Egbert van der Stouw is verder als mede-coördinator betrokken bij retraitecentrum De Spil – onlangs verhuisd naar het Koetshuis van Priorij Emmaus in Maarssen, waar men ook werkt aan pelgrimage-activiteiten. Zie verder: www.pelgrimstochten.org.

Voor de plannen van Egbert destijds: klik hier.

Voor het totaaloverzicht aan teksten over pelgrimage, klik hier.