Open colleges pelgrimage

De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Olav Fykse Tveit, is één van de mensen die in april college geeft aan de Vrije Universiteit in het kader van het thema ‘Pilgrimage of Justice and Peace’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het doopsgezind seminarium. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk als open colleges van de VU.

Het thema van de pelgrimage sluit aan bij het motto dat de Wereldraad van Kerken voor de komende jaren heeft gelanceerd. Tijdens de open colleges denkt men na over de mogelijkheden, de consequenties van een dergelijke spirituele reis. Er zijn verschillende invalshoeken: spiritueel, bijbels, theologisch, kerkelijk, missionair, politiek en praktisch.

Met een zestal lezingen pakt men de vraagstelling op aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De bijeenkomsten worden belegd op donderdagen en dinsdagen. Het programma is Engelstalig en ziet er als volgt uit:

Dinsdag 1 april: prof. dr. Fernando Enns van de Vrije Universiteit in Amsterdam over ‘A Pilgrimage of Justice and Peace – the Impulse from the X. Assembly of the World Council of Churches’.

Donderdag 10 april: Dominik Gautier van de Universiteit van Oldenburg, Duitsland, over ‘Amsterdam, 1948: Karl Barth, Reinhold Niebuhr and the Pilgrimage to Reconciliation’.

Dinsdag 15 april: prof. dr. Piet Visser van de Vrije Universiteit in Amsterdam over ‘The Pilgrimage to the City of Peace – Theme and Genre of Dutch Mennonite edifying Literature of the 16th and 17th Centuries’.

Donderdag 17 april: Alix Lozano uit Colombia over: ‘Spiritualities of Peace in Contexts of Violence’.

Donderdag 24 april: Ds. Dr. Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van Kerken over ‘Pilgrimage of Justice and Peace’.

Dinsdag 29 april: Prof. dr. Fernando Enns en Dominik Gautier met conclusies en discussie.

De bijeenkomsten op dinsdag vinden plaats in het wis- en natuurkundegebouw op de 6e verdieping, zaal M607 (gang M) van het VU-gebouw.

De bijeenkomsten op donderdag vinden plaats in het Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 11A-24.

Men wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via: seminarium@ads.nl, doopsgezind seminarium, Vera Kok.

Foto’s
Boven Olav Fykse Tveit na afloop van de tiende assemblee (links)
Onder Fernando Enns tijdens de tiende assemblee