Assemblee binnen begroting

De kosten van de tiende assemblee van de Wereldraad zijn keurig binnen de begroting gebleven. Dat meldt de algemeen secretaris Olav Fykse Tveit in een brief aan diverse oecumenische organen, waaronder de nationale raden van kerken.

De assemblee in Busan heeft de Wereldraad ongeveer 5,7 miljoen Zwitserse franken gekost, zodat er nog een ton over is van de reservering. De Koreaanse kerken hebben overigens ook een belangrijk deel van de kosten gedragen. Zij betaalden het vervoer en het programma in het weekeinde. De vorige assemblee van de Wereldraad kostte nog 7,5 miljoen Zwitserse franken en daarmee is de jongste editie goedkoper uitgevallen.

Het Centrale Comité, dat tijdens de tiende assemblee is gekozen, komt in juli 2014 voor het eerst bij elkaar. De lidkerken zullen zich daar buigen over een strategisch plan voor de komende tijd, bedoeld om de kerken in de geest van de afgesproken pelgrimage verder te helpen.

Tveit geeft aan dat de organisatie van de Wereldraad in uitvoering van de genomen besluiten anders gaat werken. Alle programmamedewerkers in Geneve worden ingezet om tevens te functioneren als coördinator van een bepaalde regio. Op die manier wil men ieder lidkerk bezoeken en een nauwer contact onderhouden. De verwachting is dat men voor het einde van 2017 alle lidkerken persoonlijk heeft bezocht.

Naast een principiële motivatie zit er onder het meer persoonlijke contact ook een financiële drijfveer. Afgesproken is tijdens de assemblee dat iedere lidkerk gevraagd wordt om een eerlijk, transparant en objectieve bijdrage te leveren, waarbij men de bijdrage in 2012 als eerste referentiepunt kiest. In een gesprek kan men het genomen besluit toelichten.

Zoals bekend hebben mgr. Joris Vercammen en ds. Karin van den Broeke onder meer zitting in het Centraal Comité vanuit Nederland. Ook Fernando Enns van de doopsgezinden zit in het kernbestuur.

Foto: lilnks Tveit