Convenant in A’dam Noord

De Raad van Kerken in Amsterdam-Noord werkt aan een convenant, waarin men de onderlinge samenwerking van de kerken vastlegt. Dat staat in het jaarverslag over 2013 van de Raad van Kerken in de regio.

Foeke Westerveld, de secretaris, heeft in de loop van 2013 de situatie in Amsterdam-Noord beschreven met behulp van een toetsingslijst die de landelijke Raad aanbiedt. Deze tekst wordt nu in diverse gremia besproken en zal in de loop van 2014 tot een afronding komen.

Zoals bekend promoot de Raad van Kerken het vastleggen van oecumenische afspraken. Daardoor viert men de oecumene, tegelijk krijgt men overzicht van wat er gebeurt en van wat er nog niet gebeurt. Het is daardoor makkelijker beleid te ontwikkelen en bij wisseling van personen is de continuiteit beter gewaarborgd. Jaap van der Linden bezoekt voor de Raad plaatselijke kerken om de mogelijkheden te bespreken.

Pieter Roemer, de voorzitter in Amsterdam-Noord, heeft een inleiding geschreven op het jaarverslag. Hieronder volgt een wat uitvoeriger citaat van zijn intro bij wijze van bezinning en sfeertekening:

Dat kerken worden vergeleken met een schip, maar nooit met een trein, kan nauwelijks toeval zijn. Gebaande wegen, automatische wissels en slagbomen langs het traject, waardoor het overige verkeer van de route kan worden geweerd, zijn kerken niet gegeven. Al zijn er mensen, die dat betreuren! In de tweeduizend jaar die achter ons liggen, heeft het schip van de kerken veel averij opgelopen. Sinds kerken in handen van mensen zijn, zijn de botsingen niet van de lucht geweest. Toch blijft het verwonderlijk, dat wij steeds weer op de brokstukken ons blijven verzamelen en opnieuw onze koers bepalen. Intussen weten wij dat kerken naast veel licht- ook schaduwkanten kennen. De media weten er bij tijd en wijle over te vertellen.

Er zit veel waars in het spreekwoord God heeft ons geen kalme vaart beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Waar mensen oprecht blijven, blijkt de juiste balans toch te worden gevonden. Meer dan ooit zijn wij ervan overtuigd, dat wij alle zeilen bij moeten zetten om in deze tijd onze koers te kunnen blijven bepalen om de evangelische waarden door te kunnen geven. Steeds meer mogen wij elkaar vinden in dat wat ons samenbindt: bezinning, vieren, acties en gebed. Wellicht langs ongebaande wegen, zoals Huub Oosterhuis zegt met iets in ons hoofd dat stroom en licht geeft.
Als kerkmuren zouden kunnen spreken, dan raakten ze niet uitgepraat. Ook het verhaal van de kerken in Amsterdam-Noord mag doorgaan. Vele verhalen zijn in het verleden in boeken vastgelegd. In het voetspoor van ons geloof gaan wij verder.

http://www.rvkamsterdamnoord.nl

Foto: Kunstwerk bij het IJ, op de grens van Amsterdam-Noord