Kritiek op Uganda

Christelijke LHBT-organisaties roepen kerken op nu hun afkeuring uit te spreken over levensbedreigende situatie voor homoseksuelen in Uganda. Organisaties zoals het LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) hebben hun zorg in een persbericht verwoord.

Op maandag 24 februari jl. ondertekende president Museveni van Uganda een wet die het mogelijk maakt homoseksuele mannen en vrouwen levenslang op te sluiten als zij bij herhaling worden betrapt op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht. Christelijke LHBT-organisaties in Nederland zijn ontzet over deze wet die de klok voor LHBT’ers in Uganda jaren terugzet en over de levensbedreigende gevolgen die dit heeft voor hun dagelijkse leven. De lidkerken verenigd in de Raad van Kerken, hebben eerder nog unaniem een verklaring getekend waarin ze uitspreken dat ze veiligheid willen bieden aan mensen ongeacht hun seksuele achtergrond.

Oproep aan de kerken

De organisaties die nu actie voeren wijzen er op, dat de nieuwe ‘antihomowet’ mede tot stand kon komen in Uganda door de ondersteuning van diverse kerken. De kerken, zo zeggen ze in een persverklaring, zijn daarbij gevoed door met name Amerikaanse evangelicale organisaties die jarenlang een naar nu blijkt desastreuze invloed hebben uitgeoefend in Uganda. Homoseksualiteit is systematisch getypeerd als een ernstige zonde met diepingrijpende negatieve gevolgen voor de Afrikaanse cultuur en de moraal van de overwegend christelijke bevolking. Deze ontwikkelingen en feiten vervullen de christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre met grote schaamte. Zij veroordelen met kracht de handelwijze en houding van kerken en evangelicale organisaties die de nieuwe wetgeving mede hebben mogelijk gemaakt.

De christelijke LHBT-organisaties doen een dringende oproep aan kerken en kerkelijke organisaties, zoals de rooms-katholieke bisschoppen van Uganda inmiddels hebben gedaan, wereldwijd hun LHBT-broeders en –zusters in Uganda een hart onder de riem te steken en de houding van de betreffende kerken en kerkelijke organisaties daar kritisch te bespreken. Zij verlangen een antwoord op de vraag hoe de kerken in Uganda kunnen verantwoorden dat hun opvattingen over homoseksualiteit uiteindelijk leiden tot uitsluiting, discriminatie en gevangenschap.

Nederlandse kerken

De lidkerken van de Raad van Kerken en enkele andere kerken hebben op 17 mei 2011 de Verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen ondertekend. Ze maken daarin duidelijk dat uitsluiting, discriminatie en criminalisering van mensen, louter op basis van hun seksuele oriëntatie in tegenspraak is met de waarden van samenleven en humaniteit die de kerken voorstaan.

Foto: protest tegen beleid in Uganda