Holigroet 2014

Hindoes in Nederland vieren ieder jaar het zogenaamde holi-feest. Dit jaar vindt het feest plaats op zondag 16 maart. Het holi-feest is van ouds een lente- en nieuwjaarsfeest. Kerken die hun verbondenheid met de hindoe-gemeenschap willen uitdrukken, kunnen een brief of kaart sturen. De beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting heeft daar een tekstvoorstel voor gemaakt.

Holi wordt ingeluid met het planten van een stek van de ricinus-casterolie plant door een pandit, een priester, tijdens een speciale ceremonie. Rondom de geplante “Holika” wordt gedurende de volgende 40 dagen een brandstapel gevormd van hout, droge takken, stro enzovoorts. Deze brandstapel symboliseert het kwade en wordt tijdens de vooravond van Holi, in brand gestoken. Dit is op de avond van volle maan in maart. In de hindoe-jaartelling is dit de maand Phagun. Naar deze maand wordt dit feest ook Phagua genoemd.

Op de morgen van Holi komen mensen bijeen op de plek van de veraste brandstapel. Na een gebed en het uitspreken van een zege-wens voor geluk en welzijn van de gemeenschap in het nieuwe jaar, brengt men elkaar met as, vol vreugde, een eerste stip, een geluksteken (tilak) op het voorhoofd aan om elkaar vervolgens met as te bestrooien en in te wrijven ten teken dat de kwade macht overwonnen is. Hierna wordt er de hele dag, tot laat in de nacht uitbundig gefeest: gegeten, gedronken en gezongen door jong en oud samen met familieleden, vrienden en kennissen. Het is immers een volksfeest. Men besprenkelt elkaar met parfum en reukwater, bepoedert elkaar flink en begiet elkaar met allerlei vloeistof, die de in bloeistaande natuur symboliseren.

De tekst van de Holi-groet bestaat uit een algemene wens en een tweetal citaten. De tekst luidt: ‘Binnenkort viert u als hindoegemeenschap het Holifeest. Graag willen wij u vanuit de christelijke kerken bij deze gelegenheid een hartelijke groet sturen. Wij wensen u veel vreugde en ontspanning bij dit kleur-rijke feest’. De groet vervolgt met: ‘Inmiddels is het in verschillende plaatsen in Nederland is gewoonte geworden om grote Holivieringen te organiseren. Het mooie is dat door dit gebeuren mensen uit van uiteenlopende achtergronden bij elkaar komen om samen dit feest te vieren. Holi is een vrolijk gebeu-ren geworden waardoor ook andere bevolkingsgroepen kennis maken met een interessant aspect van de hindoecultuur’. En de tekst sluit af met: ‘Wij zijn ons er echter van bewust dat Holi tevens een diepe achter-grond heeft. Holi staat voor een nieuw begin waarin wij het kwaad dat daarvoor zijn kwalijke invloed liet gelden achter ons laten. Prahlad zal in zijn leven geen last meer hebben van de mensen die hem het leven zo zuur hebben gemaakt. Bij dat perspectief op een goede toekomst willen wij ons als christenen vanuit onze eigen bron graag aansluiten om samen met de hindoes ook in concreto te bouwen aan een maat-schappij waarin rechtvaardigheid heerst zodat alle mensen in vrede kunnen samenleven. Alle goeds gewenst bij het Holifeest: Subh Holi!’

Er volgen twee tekstcitaten uit de literatuur. Een eerste komt uit de Bhagavad Gita 2: 70-71: ‘Zoals de wateren de oceaan instromen, die zich steeds vult maar toch onveranderlijk blijft, zo stromen alle verlangens degene binnen die vrede bereikt, maar niet bij degene die zijn verlangens koestert. Een mens die afstand heeft gedaan van alle verlangens en zonder wensen handelt,  zonder bezitterigheid en zonder egoïsme, bereikt vrede’. Uit de christelijke traditie is Matteüs 5: 9 geciteerd: ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’.

Holi-groet 2014 (docx): klik hier
Holi-groet 2014 (pdf): klik hier