Programma 40-dagentijd

Verschillende raden van kerken werken aan ontmoetingen rond de veertigdagentijd. De Doornse Raad van Kerken is er één van. Ieder jaar presenteert de groep een gevarieerd programma waarmee men invulling geeft aan de zes weken voor Pasen.

Vanaf Aswoensdag, 5 maart worden op de woensdagavonden bijeenkomsten georganiseerd. De raad start de bijeenkomsten met een gezamenlijke vastenmaaltijd, waarna er ruimte is voor bezinning en gesprek. Elk jaar wordt een thema gekozen om de bezinning op weg te helpen. Dit jaar is dat ‘De vruchten van de Geest’, naar aanleiding van Galaten, hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Toegespitst op vers 22, 23. Zo probeert men gezamenlijk deze periode stil te staan bij de vraag: ‘Wat zijn de goede vruchten?’

In deze tijd waar er zoveel oorlog en geweld is in de wereld, is het goed om eens stil te staan bij wat bedoeld wordt met ‘de vruchten van de Geest’, zegt de Raad in een persbericht. ‘Hoe kunnen we liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in ons leven laten zien? We zijn geroepen om vrij te zijn. Hoe vaak ontaardt dit echter niet in juist het tegengestelde van liefde vreugde en vrede? Het einde is slavernij en verslaving aan het kwaad. Hoe kunnen we vrij zijn en toch blijven in de liefde? Het eerste vers van ons gedeelte geeft het antwoord: Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

We gaan deze zes weken op zoek hoe in het omgaan met elkaar deze woorden ons tot stimulans, steun en/of troost kunnen zijn. Tot behoud van de wereld en de mensen die er op wonen’.

De raad heeft mensen uitgenodigd die vanuit hun werk of passie iets gaan vertellen over hoe zij geïnspireerd worden door één van de woorden die de raad heeft gekozen. Vaste elementen daarbij zijn een eenvoudige maaltijd, voordracht, bezinning, ontmoeting, en een avondgebed.

De indeling van de avonden is als volgt:

 

5 maart: introductie thema en goede doel overige gelden, aansluitend Aswoensdagviering Martinuskerk

 

12 maart: Vreugde en Vrede, Corja Menken Bekius (kunst) Zij zal onder andere vertellen over het werk ‘Orpa keert terug’ dat de voorkant van deze folder siert.

 

19 maart: Geduld, Werner van Katwijk (Ouders & Coo.) Hun hoofddoel is het stimuleren van een goede samen-werking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen.

 

26 maart: Vriendelijkheid, zr. Dorien Peet van de Zendings-Diaconessen uit Amerongen.

 

2 april: Geloof, zr. Monica Raassen c.r.s.s. Een katholieke vrouw die in haar tweede levensfase zich geroepen heeft gevoeld tot het kloosterleven. (priorij Emmaus in Maarsen)

 

9 april: Zachtmoedigheid, Elma van den Nouland (stichting religieuzen tegen vrouwenhandel) De stichtingwil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie.

 

16 april: Zelfbeheersing, Wim van Amerongen (hoofd politieafdeling)

 

Locatie: Alle avonden worden gehouden in de Koningshof, Kerkplein1, Doorn.

 

Programma:   Het programma per avond is:

17.45 uur                    ontvangst

18.00 uur                    maaltijd

18.45 uur                    voordracht spreker

19.00 uur                    nagesprek

19.30-19.45 uur          avondgebed

 

We presenteren hier het programma, zodat andere raden er zich in kunnen spiegelen. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om mee te doen. Vanwege de maaltijd wordt de deelnemers gevraagd zich, uiterlijk een week voor de avond die u wilt bezoeken, aan te melden. Dit kan telefonisch bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of via e-mailadres jeanette.vanosselen@xs4all.nl