Ongehoorzaam in Oekraïne

‘De universiteitsgemeenschap van de Oekraïense Katholieke Universiteit verklaart zich hierbij burgerlijk ongehoorzaam tegenover de president en zijn regering. We sluiten ons aan bij de EuroMaidan (de protestbeweging in Oekraïne, red.) en bij de eis van de (naar we zeker weten) hele Oekraïense bevolking aan de huidige regering om onmiddellijk af te treden, een interim-regering te vormen en vervroegde verkiezingen uit te schrijven.  (…) We doen een beroep op de internationale gemeenschap om de Oekraïense bevolking niet alleen in woorden, maar ook in daden te steunen.’

Deze verklaring ontving Dr. Heleen Zorgdrager om door te geven. Zij was jarenlang als gasthoogleraar verbonden aan de Oekraïense Katholieke Universiteit namens Kerk in Actie.  Deze zomer nam ze afscheid, maar uiteraard bleven er contacten bestaan. De leiding van de universiteit laat bij monde van Dr. Elena Dzhedzhora weten dat men er alles aan gedaan heeft het geweld te stoppen en de regering ertoe te bewegen te luisteren naar de jongeren, naar miljoenen Oekraïense burgers. Maar dat bleek onmogelijk. De Dag van de Mensenrechten, 10 december, zo stelt de universiteit, werd een dag van mishandeling van vreedzame mensen. De president weigert te luisteren en te leren. Als de demonstranten zich niet zo heldhaftig zouden hebben gedragen, zou deze dag te vergelijken zijn geweest met de Kristalnacht. Na dit gebeuren gaat het opvolgen van bevelen en aanwijzingen van het heersende gezag in tegen het geweten. ‘Op het moment dat tientallen onschuldige mensen afgevoerd en in politiebusjes gemarteld werden, hield president Janoekovitsj op president van Oekraïne te zijn en zijn  medeplichtigen hielden op onze regering te zijn.’
Twee dagen eerder kwamen onderzoekers van de politie op de universiteit en vroegen om lijsten met namen van studenten die aan de demonstraties deelnamen. Uiteraard werd dat afgewezen. ‘Ik zal niet zeggen dat dat onderdrukking is, maar het is wel een poging om studenten te intimideren en om de universiteit onder druk te zetten,’ verklaarde de rector. De voorzitter van de Universiteit, bisschop Borys Gudziak, roept de regering op daarmee op te houden. ‘Het is in strijd met de verklaringen van de overheid zelf en met de Europese principes waar we allemaal aan hechten. Het is in strijd met de grondwet en de wetten van Oekraïne.’

De verklaring die de universiteit op 11 december aannam, eindigt met de volgende woorden:
“Samen met de bisschop van de Synode van de Oekraïense Grieks Katholieke Kerk bidden we tot de Almachtige om eenheid, vrede, gerechtigheid en de overwinning van de waarheid in ons land. Mogen we ons daarbij gesterkt voelen door de woorden van Jezus Christus die de afgelopen zondag in al onze kerken klonken: ‘Vrees niet, maar geloof alleen en zij zal behouden worden’ (Luk.8:50)

Foto: voorzitter van de Universiteit, bisschop Borys Gudziak