Vluchtroute Amsterdam

Bekijk de stad door de ogen van een illegaal. Van aankomst tot uitzetting, van politiecontrole tot solidariteitsactie en van huisartsenpost tot advocatuur. Met drie verschillende routes, te volgen aan de hand van een app, laat het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen de uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam hun verhaal vertellen. Ze zijn het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest, maar leiden een vrijwel onzichtbaar bestaan in de stad. De routes zijn ontwikkeld in samenspraak met de zogenoemde ongedocumenteerden, mensen zonder papieren. Zij vertellen bij diverse locaties in de stad over hun ervaringen. Over de angst die ze dagelijks voelen, wat er gebeurtals er een politiecontrole plaatsvindt, maar ook over welke rechten ze hebben, waar ze hulp vinden en hoe ze kunnen overleven. Tegelijkertijd vergaar je tijdens het lopen of fietsen van een route kennis over de recente geschiedenis van Amsterdam. Hoe was een en ander bijvoorbeeld geregeld voordat de Koppelingswet in werking trad? En wat is een ‘witte illegaal’? De routevolger ontdekt een kant van de stad die soms schimmig lijkt, maar ook veel facetten van solidariteit in zich heeft.

Er zijn drie verschillende routes gemaakt voor het project ‘Vluchtroute Amsterdam’, waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van ervaringen van betrokkenen.
* Solidariteitsroute: een wandeling door de binnenstad van Amsterdam aan de hand van verhalen van ongedocumenteerden.
* Arrival en Departure: een route op en rondom Schiphol. Over de asielketen: het bureaucratisch proces dat start zodra een asielzoeker is geland.
* Paspoort van Amsterdam: een app in aansluiting op de website paspoortamsterdam.nl, waarop alle plekken waar ongedocumenteerden terecht kunnen in kaart zijn gebracht.

De apps zijn ontwikkeld in het kader van het 25-jarig jubileum van het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. Een overzichtskaart van Vluchtroute Amsterdam vormt het omslag van het boek: Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen, in juni uitgekomen, ook ter gelegenheid van het jubileum.

Op zondag 15 december a.s. zal actrice en politica Nelly Frijda, Amsterdammer, betrokken en bekend met ongedocumenteerden, vanaf 11.30 uur het startsein geven voor de routes. Zij doet dat in het Stadsarchief, Vijzelstraat 32 in Amsterdam, waarna iedereen de Solidariteitsroute kan lopen, terwijl onderweg verrassingen wachten. Zie voor meer informatie wwww.askv.nl/jubileum of mail naar alies@askv.nl.

foto: ASKV, vluchtkerk Amsterdam