Klip en klare keuzes

Het publiek heeft de meeste waardering voor de Raad van Kerken als er klip en klare keuzes naar buiten worden gebracht. Dat blijkt uit de top-tien die het bureau van de Raad van Kerken heeft opgesteld naar aanleiding van het bezoek aan de website van de Raad in 2013.

Bij de lezers zijn ook de teksten populair die met de samenwerking tussen de kerken te maken hebben in strikte zin en agogisch materiaal. Nieuw in de toplijst zijn de columns die kerkelijke afgevaardigden hebben geschreven tijdens een bezoek aan de Europese Kerkenconferentie (CEC) en de Wereldraad van Kerken. Vooral de columns waarop de scribenten zelf of de Raad van Kerken de aandacht vestigden via de sociale media kregen een groot bezoekersaantal, zoals de verhalen van Iris Speckmann en Bert van Bokhoven.

Top-10 van berichten op de website van de Raad van Kerken in 2013 ziet er als volgt uit.
1. Appel voor vluchtkerk.
2. Verantwoording slavernij.
3. Teksten over The Church.
4. Liturgie voor Week van Gebed 2014.
5. Columns Boedapest.
6. Religies één in dienen.
7. Kerkennacht in Assen.
8. Bewust naar Pasen.
9. Kerk over water.
10.Terughoudend rond de troon.

Een korte toelichting.

  1. Bij 1. Gaat over de steun van de Raad van Kerken aan de vluchtelingen in Amsterdam. Ter ondersteuning van de vrijwilligers en de vluchtelingen die in maart 2013 bijeen waren in de Keizersgrachtkerk bracht de Raad een appel uit voor alle mensen van goede wil.
  2. Bij 2. Gaat over de rol die de Nederlandse overheid en de Nederlandse kerken hebben gespeeld rond de slavernij. Nederland heeft als laatste land in 1863 de (handel in) slavernij afgeschaft. De verklaring verwoordt indringend de jarenlange betrokkenheid.
  3. Bij 3. Gaat over de convergentie en de verschillen tussen de kerken in hun kerkopvatting. Leo Koffeman gaf een algemene analyse van het document ‘The Church’ en diverse leden van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap stelden een concreet hoofdstuk aan de orde. Er is naderhand agogisch materiaal aan toegevoegd.
  4. Bij 4. Het materiaal van de Week van Gebed 2014 komt uit Canada. De website geeft een liturgieboekje, wat overigens ook op folio te bestellen is. Daarnaast zijn er achtergronden en is er een meditatie. Het gaat voornamelijk om agogisch / liturgisch materiaal.
  5. Bij 5. Het bureau van de Raad van Kerken coördineert de bezoeken van de kerken aan de grote internationale assemblees. Onderdeel van de voorbereiding is het verzoek aan de afgevaardigden om op één van de dagen een persoonlijke impressie te schrijven. Deze columns worden goed gelezen. Hoewel de assemblee van de CEC in Boedapest een nogal formele agenda had, wisten de afgevaardigden er boeiend over te vertellen.
  6. Bij 6. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden bracht in januari afgevaardigden van religies bij elkaar in Utrecht. Na vele jaren van een meer formele agenda werd er nu sterk inhoudelijk gepraat over de betekenis van geloof en religie.
  7. Bij 7. De kerkennacht was in 2013 een goed bezocht evenement met naar schatting zo’n 150.000 bezoekers. Op de website stond een impressie over de nacht in Assen met onder meer een preek van de leek van de schrijver Frank Westerman.
  8. Bij 8. De Raad van Kerken in Doorn heeft jaarlijks een sterk uitgewerkt programma in de veertigdagenperiode. De uitwerking is populair bij diverse raden van kerken, de website wordt goed bezocht.
  9. Bij 9. In navolging van de Wereldraad heeft de Raad van Kerken in maart een verklaring ondertekend in Arnhem waarin de betekenis van water onder woorden wordt gebracht. Water als mensenrecht.
  10. Bij 10. De Raad van Kerken heeft geen prominente rol gespeeld bij de troonswisseling. Daarop zijn nogal wat reacties gekomen. Het bericht daarover stond al in maart op de website.

 

www.raadvankerken.nl kon in 2013 12,7 procent meer bezoekers verwelkomen dan in het jaar 2012. De grootste stijging vond plaats in het voorjaar, waarin de nieuwste documenten van de Wereldraad werden gepresenteerd en verklaringen over water en slavernij. In totaal bezoeken zo’n 200.000 mensen jaarlijks de website van de Raad. Opvallend is de groei van het verschil aan bezoek tussen het weekend en de werkdagen. Verreweg de meeste bezoekers bekijken de site op maandag tot en met donderdag. Meest populair is inmiddels de woensdag; vorig jaar was dat nog de dinsdag.

 

Opvallend is ook de verschuiving van het piekuur op de dag. Vorig jaar viel de topdrukte te registreren tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 11.00 en 12.00 uur. In 2013 is de hype direct als ’s ochtends tussen 9.00 en 10.00 uur en tussen 8.00 en 9.00 uur. Dat wijst er op dat steeds meer mensen de website www.raadvankerken.nl bezoeken als voorbereiding op de dag; het is bekend dat nogal wat mensen ’s ochtends snel enkele websites inzien ter oriëntatie op de nieuwste ontwikkelingen. Het bureau heeft de gewoonte ontwikkeld om het belangrijkste eigen nieuws kort te melden via de sociale media; dit gebeurt meestal tegen de avond en vermoedelijk impliceert het dat mensen tegen de ochtend kennis nemen van het nieuws en dan de website bezoeken. Het is al langer bekend dat de sociale media de bezoeken aan de website sterk beïnvloeden in positieve zin.

Foto: 
Schildering gemaakt door vluchtelinge uit Katwijk.