Groene kerken en kloosters

Ruim 170 deelnemers uit het hele land kwamen 14 december naar de Groene Kerkendag in Houten. Daar werd de ‘toolkit’ gelanceerd als aanvulling op de website de www.groenekerken.nl, een handreiking  met veel informatie over energie, bouw, beleid, geld, inkoop en grond om als kerk te vergroenen. De informatie uit de groene websites van de Raad van Kerken is daarin verweven. Totaal 39 kerken dragen inmiddels het vignet “groene kerk” en geven een voorbeeld om ook andere kerken te inspireren, aldus Tini Brugge van de Groene Websites van de Raad van Kerken.

Vooral protestante kerken dragen dit vignet omdat dit project is van Kerk in Actie van de PKN-kerken in samenwerking met TEAR. Sjoerd van Schooneveld, projectmanager Duurzaamheid van Kerk in Actie, staat open voor uitbreiding naar alle andere, ook katholieken en orthodoxe kerken. De informatie op internet kent geen grenzen en de locaties van de groene kerken, verspreid over het hele land,  bieden de mogelijkheid om ‘te gluren bij de buren’. Mensen samenbrengen en verbinden rond duurzaamheid inspireert hem. Kerk in Actie ondersteunt daarom ook het bureau DISK (www.duurzamekerk.nl met het oecuménische project ‘Werken aan een geloofwaardige Economie)’, OIKOS met het nieuwe project “Kerken voor de toekomst” – werken aan duurzaamheid (www.kerkenvoordetoekomst.nl) en de Raad van Kerken met de werkgroep ecologische duurzaamheid en de groene websites.

De eerste katholieke kerk de Petrus Canisius parochie heeft zich gemeld. Ook kloostergemeenschappen zoals die van de benedictijnen in Egmond en de Cisterciënzers in Echt en Arnhem en in de geest van Franciscus in Stoutenburg, Megen, Nijmegen en Velp zijn voorbeeld- en inspiratieplekken.

In de werkgroepen van de Raad van Kerken en in die van de groene websites  trekken katholiek en protestant  reeds samen op. Op weg naar een duurzame ontwikkeling van de aarde.  Webistes met veel informatie over het oecumenische groene netwerk en  met praktische, bruikbare tips voor kerken en kerkgangers, mensen in en buiten de kerk.

Samen.. dat is de titel van de kerstkrant van de Protestante Kerk in Nederland  (PKN). ‘Is Christus dan verdeeld?’ is het thema van de gebedsweek voor de Eenheid van de kerken in januari 2014  en het materiaal daarvoor is samen met de Evangelische Alliantie is ontwikkeld. Samen op weg naar bundeling van krachten en talenten, op weg naar meer aandacht voor  de kwetsbare aarde en al haar bewoners. Dat  in 2014 nog meer  kerken  groen worden en zichtbaar werken aan duurzaamheid om recht te doen aan de schepping, wens ik van harte. En bovenal dat we ons daartoe laten inspireren door elkaar, de schepping en de Barmhartige in allen en het al.