Een kerstwens

De Raad van Kerken wenst alle bezoekers van deze pagina een gelukkig kerstfeest, zoals protestanten plegen te zeggen en een zalig kerstmis, zoals de rooms-katholieke traditie het formuleert. Dat het kerstfeest het begin moge zijn van een pelgrimage voor vrede en gerechtigheid.

Ter overdenking een vraag opkomend vanuit het kerstevangelie:
Waarom mogen de herders als eerste op kraamvisite komen?

 

Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn:
Om te begrijpen waarom de herders als eerste op kraamvisite mogen komen is het gewenst om de Bijbel ter hand te nemen en te kijken waar het woord ‘herder’ voor het eerst in de Bijbel voor komt. Dat is al vrij snel, bij Kaïn en Abel. Er staat dat beide broers een offer brengen. Het offer van Abel wordt aangenomen; het offer van Kaïn wordt afgewezen. Het leidt tot onenigheid onder de broers. Kaïn is kwaad. En dat is ook wel begrijpelijk. Want hij heeft toch niets verkeerd gedaan? Er staat alleen maar in Genesis dat hij akkerbouwer is en Abel blijkt schaapherder te zijn. Schaapherder; daar heb je het woord voor de eerste keer. Dat is dan ook het verschil tussen de broers. Kaïn is het prototype van de mensen die hangen aan bezit. Hij is van het hebben en het houden. Abel is meer van het rondgaan. Hij is iemand die de tentpinnen niet te diep in de grond slaat. Hij neemt het leven zoals het komt. Hij leeft van de wind; in de kerk zeggen we dan liever: Hij leeft van de heilige Geest.

De Wereldraad van Kerken heeft een pelgrimage afgekondigd, die loopt van de tiende assemblee in Busan naar de elfde assemblee in 2021. In zo’n pelgrimage oefenen we ons in de voetsporen van Abel: in het rondgaan.

Foto: kerststal in de kerk van mgr. Wim Eijk te Utrecht