Brief Syrische aartsbisschop

De Raad van Kerken stuurde begin december een brief aan bisschop Selwanos Boutros Alnemeh, de Syrisch-Orthodoxe Metropoliet van Homs en Hama in Syrië. De bisschop was in mei 2012 in Nederland om te berichten over de situatie in Syrië; hij staat rechts op de foto.

In de plenaire Raadsvergadering van november las de vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Samoil Dogan, een brief van Selwanos voor, die grote indruk maakte (voor de tekst van de brief: zie hieronder). Hij schreef over de gruwelen die plaatsvonden in Sadad, waar terroristen in oktober gruwelen bedreven. Sadad is een plaats van 15.000 inwoners, met 14 kerken en een klooster. Veel christenen die elders in het land bedreigd waren, hadden daar hun toevlucht gezocht. In de week waarin de terroristen de stad bezet hielden, vermoordden en mishandelden ze vele mensen en beroofden en vernietigden ze kerken, huizen en scholen. De slachtoffers voelden zich door de hele wereld in de steek gelaten.

De leden van de Raad waren stil na het voorlezen van deze brief. In de besprekingen die volgden, werd besloten aartsbisschop Selwanos te schrijven, vanuit de gedachte dat waar één lid van het lichaam van Christus lijdt, we allen in de pijn delen (1 Kor.12:26). Weet dat we in gedachten en gebed bij u zijn, schrijft de raad. We blijven voor u en voor de aartsbisschoppen die gevangen genomen zijn, bidden en roepen alle gelovigen in Nederland op om in deze Adventsperiode Syrië en de Syrische Christenen in het bijzonder  in hun gebeden te gedenken. En we zullen er bij de politiek op aandringen dat alles in het werk gesteld wordt om het geweld te beëindigen en dat  ruimhartig hulp verleend wordt aan de slachtoffers en vluchtelingen.

Deze week nog zal de Raad van Kerken een oproep doen uitgaan naar de kerken om voorbede te doen voor Syrië. Deze oproep zal op de site van de Raad van Kerken geplaatst worden. 

 

——————————-

Hieronder de woorden van Samoil Dogan in de Raad van kerken in Nederland:

“Ik wil u een brief voorlezen. Een brief geschreven door een broeder in God, een Syrische Orthodoxe bisschop genaamd Aartsbisschop Mor Selwanos Boutros Alnemeh. Bisschop van Homs en Hama. Zijn roeping is aan alle christelijke broeders en zusters. Luistert u naar de onmacht en onbegrip die hij voelt bij het schrijven, welke ik ook voelde bij het lezen?

Hij schrijft: “Mijn broerders en zusters, God’s vrede zij met u.

Ik wil u meenemen in de gebeurtenissen van de afgelopen weken van het door de gewapende terroristen bezette stadje Sadad.

Sadad is een klein Syrisch stadje van 15.000 inwoners op 160 km van Damascus. Door de Syrische crisis zijn er vanuit verschillende dorpen nog eens 600 gezinnen gevlucht naar Sadad. Het heeft 14 kerken en een klooster met 4 priesters en 5 hallen bestemd voor sociale activiteiten en festiviteiten. De meeste inwoners zijn arm vanwege het gebrek aan natuurlijke bronnen. Ze leven midden in de woestijn waar het klimaat droog is omdat het er niet of nooit regent.

Op 21 oktober 2013 hebben terroristen het stadje bestormd en een week bezet. Op 28 oktober zijn ze verdreven. In deze week zijn alle overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en klinieken vernietigd. Alle woningen en panden van Sadad zijn beroofd en de bezittingen van de inwoners zijn ontvreemd. De kerken zijn vernietigd en het geld en de oude boeken zijn gestolen. Op de muren zijn bedreigende en beledigende leuzen tegen het Christendom geschreven. Ten tijde van deze bezetting zijn 2.500 gezinnen uit Sadad gevlucht in slechts de kleding die ze die dag droegen. Ze hebben hun heil gezocht in de gebieden tussen Damascus, Homs, Fayrouza, Zaydal, Maskane en al-fhayle.

Ten tijde van de bezetting zijn 1.500 gezinnen gegijzeld en als menselijk schild gebruikt. Onder hen waren ouderen, vrouwen en kinderen. De inwoners zijn door de terroristen bedreigd en uiteindelijk zijn 45 burgers, mannen, vrouwen en kinderen gemarteld en omgebracht met kogels, wurgingen en executies. Volgens de laatste berichten worden 10 mensen vermist en zijn er 30 gewonden gevallen. Wat ik u net verteld heb is slechts een samenvatting van de drama in Sadad en omstreken heeft plaats gevonden. Sinds 28 oktober proberen we de stad weer op te bouwen. De stad is voor de helft vernietigd en zal niet meer in de oude staat kunnen worden hersteld. Onze kinderen hebben hun toekomst verloren. Hun scholen, opvang- en jeugdcentra zijn vernietigd. Er is momenteel geen elektriciteit, water en netwerkverbinding. De Syrische staat is begonnen met het herstel van Sadad. In het bijzonder de overheidsgebouwen waardoor de scholen nog niet herbouwd zijn. Hierom kiezen de gevluchte gezinnen ervoor om in hun schuilplaatsen te blijven. We leven in een constante onzekerheid. Onzekerheid of de terroristen definitief vertrokken zijn. Of dat we gauw weer aangevallen en vermoord zullen worden. 3000 mensen zijn gegijzeld, we hebben om hulp gevraagd en de wereld heeft geen gehoor gegeven aan onze noodkreet. Waar zijn onze christelijke broeders? Waar zijn onze Syrische broeders? Dit alles wat zich in mijn gemeente heeft afgespeeld heeft mij met een brok in de keel en een gebroken hart achtergelaten. ‘Het is nu al een hel voor de Syriërs; geen voedsel, geen drinken, geen elektriciteit. Ontvoering is aan de orde ,ook van bisschoppen, priesters en gelovigen. Er is geen veiligheid voor de bevolking. Mensen vrezen voor hun leven. 40 procent van de christenen in Syrië zijn al gevlucht door de burgeroorlog . De vervolgingen voor de christenen worden steeds gruwelijker; ontvoeringen, verkrachting moord en verminkingen van lichamen Het is in Syrië voor de bevolking nu al een hel. Er heerst veel chaos.’

Want meer dan 110.000 doden, 4 miljoen vluchtelingen in het land en nog eens 2 miljoen mensen die naar het buitenland zijn gevlucht, 1 op de 3 mensen heeft geen huis meer. Het zijn kille cijfers, waarbij we ons amper een voorstelling kunnen maken. De aarde in Syrië is doorweekt met bloed. Vrouwen en kinderen worden niet ontzien. Mensenrechten worden voortdurend geschonden.

Bid voor ons, Selwanos Boutros Alnemeh, Syrisch Orthodoxe Bisschop van Homs en Hama”

——————————–

Brief van de Raad van Kerken aan aartsbisschop Selwanos:

 

The Most Revd Selwanos Boutros Alnemeh Syriac Orthodox Metropolitan of Homs and Hama

 

Your Eminence,

On behalf of the Council of Churches in the Netherlands, greetings in the name of our Lord Jesus Christ!

On 13 November, during our plenary meeting of the Council of Churches of the Netherlands, Father Samoil Dogan, a council delegate of the Syriac Orthodox Church, read out your letter recounting the atrocities recently committed in the village of Sadad.

All present were so taken aback by what we heard that the Council literally fell silent for some time, out of respect for those who died, and in silent prayer for the survivors.  However painful it was to be confronted with details of this tragedy, we nonetheless thank you for sharing your experience with us.  It brought home the intensity of your people’s suffering.  And when one member of Christ’s body suffers, we all share in the pain (1 Corinthians 12:26).

Please know that the persecution you and all our brothers and sisters in Christ face in Syria is not lost on us.  Though we are far from you, we remain one in the Spirit of Christ.

With horror, we, too, observe the immense human tragedy that the civil war has wrought, with more than 100,000 lives lost and the displacement of 6.5 million people.  With deep pain, we, too, note the particular price that Christians have paid, in destruction of lives, communities, church buildings and cultural heritage, in places like Sadad, Qusair, and Ma ‘aloula.  We continue to pray for the safety and eventual release of Syriac Orthodox and Greek Orthodox Archbishops of Aleppo, Yohanna Ibrahim and Paul Yazigi, abducted many months ago.  With growing frustration, we, too, await action by nations and international powers to end the bloodshed and devastation.

Please be assured, though, of our unremitting prayer for your people’s safety and freedom, and for peace in your country and the region.  In the season of Advent, we as a Council are calling upon all Christians and their churches here in the Netherlands to hold Syria, and particularly our Christian brothers and sisters there, in prayer.

Please know, too, that the Council of Churches of the Netherlands will continue to press the Dutch government to exert its international influence peacefully to end the violence in Syria and to be more generous and robust in providing aid to innocent victims of and refugees from the war, especially Syrian Christians.

May the peace of God, which passes all understanding, keep you and your people in the knowledge and love of Christ, and may God bless, guide, protect and preserve you, that you may meet the present challenges with deep faith and unwavering hope.

Yours in Christ,

On behalf of the Council of Churches in the Netherlands,

 

Drs. H.J. van Hout, Chairman.