Staatssecretaris over vreemdelingen

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie reageerde 14 november jl. per brief op een schrijven van Kerk In Actie d.d. 30 september jl, die inging op een brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 13 september jl. over toezeggingen en rapporten inzake het vreemdelingenbeleid.

Aan de orde komen ondermeer de volgende punten:

– alternatieven voor vreemdelingenbewaring;
– het beheersregime voor psychisch zieke vreemdelingen;
– visitaties in vreemdelingenbewaringen;
– mogelijkheid voor DNA-test in het kader van gezinshereniging van vluchtelingen;
– buitenschuldvergunning voor Roma en Somaliërs;
– het aanpassen van de vertrektermijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers aan de tijd die zij nodig hebben om de juiste papieren te verzamelen.

Lees hier de brief van de Staatssecretaris d.d. 14 november 2013 [PDF}.