Schik in Advent

Een oecumenisch initiatief, vanuit de Raad van Kerken in Eibergen-Rekken, leidt vanaf 1 december -6 januari  tot het dagelijks aanreiken van een gedachte, beeld, power-point of inspirerende tekst, per mail. Het initiatief  krijgt handen en voeten door de voorzitter van plaatselijke  Raad van Kerken Freek ten Berge, de predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken Eveline Struik en  pastoraal werker Marga Peters van de parochie HH Twaalf Apostelen in de Achterhoek. Aanmelden voor deze berichten: raadvkerkeneibergenrekken@gmail.com. Snuffelen voor inspiratie rond advent zoals liederen, teksten, gedichten, rituelen kan ook via de  website www.scheppingvieren.nl

Schikken Schikkingen waarin bijbelteksten  en thema’s gecombineerd worden met seizoensmaterialen uit deze periode, zijn te vinden op de groene website van de  landelijke Raad van Kerken:  www.symbolischschikken.nl. Twee lijnen worden uitgewerkt volgens de lezingen die in dit zogenaamde A-jaar centraal staan: Eén lijn uit het  Oude Testament waarin het beeld van de stam van Jesse wordt uitgewerkt met een boomstronk. Een tweede lijn rond de lezingen uit het Evangelie van Matteüs met behulp van divers groen en dikke stokken of stelen. Ook is er aandacht voor een speciale aankleding van de adventkrans met groen en  diverse noten en vruchten rond een solidariteitsproject in België.

Alternatief Als alternatief wordt volgens het oecumenisch leesrooster- De Eerste Dag –   een serie lezingen aangeboden rond de voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. (zie voor dit rooster www.raadvankerken bij vieren). Op de website van de franciscaanse beweging  www.franciscaansebeweging.nl staat een uitwerking met seizoensmaterialen  ( stronk/stam taxus, hulst, thuja) rond dit alternatief. De recente brochure van de PKN-kerken  biedt ook een dergelijke uitwerking aan, maar daarbij is gewerkt met  bloemen. Passender en milieuvriendelijker is het te werken met seizoensmaterialen uit tuinen. Voor de kleur rood – het rode koord  van Rachab- zijn als alternatief te gebruiken  rode bessen  van  hulst, Gelderse roos,  rozenbottels, of takken van rode kornoelje.

Recepten Passende  paarse recepten voorde Advent, – paars is de liturgische kleur van deze periode- , zijn te vinden op een andere groene website: www.sameneerlijketen.nl.

Tini Brugge Groene websites van de Raad van Kerken