Overlijden mgr. Lescrauwaet

Met ontroering heeft de Raad van Kerken kennis genomen van het overlijden van Mgr.dr. J.F. Lescrauwaet msc op 19 november jl. Bijna tien jaar lang was dr. Lescrauwaet vertegenwoordiger namens de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad van Kerken en in die hoedanigheid ook vicevoorzitter van de Raad.

 Als priester, bisschop en theoloog werd dr. Lescrauwaet niet alleen binnen zijn eigen kerk gewaardeerd, maar ook ver daar buiten vanwege zijn theologische en liturgische expertise en zijn liefde voor de eenheid van de kerken. Zijn betrokkenheid op de oecumenische beweging kwam al vroeg tot uiting in zijn oecumenische publicaties waaronder zijn proefschrift over De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumenisch perspectief (1957), het Compendium van het oecumenisme (1962) en Oecumenische ervaring met het Book of Common Prayer (1975). Ook was hij bestuurslid van de Sint Willibrord Vereniging. Graag liet hij zijn licht schijnen over oecumenische kwesties zoals de dialoog over eucharistie en ambt. Vanuit zijn kennis van de brede christelijke traditie, gevoed onder meer vanuit zijn voorliefde voor denkers als Augustinus en Newman, was hij een graag geziene spreker op conferenties en deelnemer aan commissies. Allen die zich betrokken weten bij de Raad van Kerken in Nederland zullen zijn naam en inbreng in ere houden.