Bekering van zakenwereld

Roel Aalbersberg, beleidsmedewerker van ICCO, heeft een impressie geschreven van de workshop die ICCO heeft gepresenteerd tijdens de assemblee van de Wereldraad in Busan. 

Bekering van de zakenwereld?

‘Wij in Afrika zeggen altijd: een zebra verliest nooit zijn strepen!’ Een stevig debat barst los nadat Marinus Verweij en Arnelo Astillero hun presentatie hebben gegeven over ICCO’s pogingen om met bedrijven samen te werken. Niet minder dan 88 workshops worden deze week gehouden, aangeboden vanuit alle hoeken van de wereld.

Deze workshop gaf ICCO de titel mee: ‘How to convert the private sector?’  Marinus Verweij, directeur van ICCO, zet het theoretische kader neer. Hij schetst het groeiende besef dat de strijd tegen armoede niet zal lukken zonder die sector. Hij wijst op de Verenigde Naties waar ditzelfde besef heeft geleid tot het formuleren van een normatief kader waaraan de maatschappelijke inzet van bedrijven kan worden getoetst (het Ruggie framework).

Arnel Astillero, beleidsmedewerker van ICCO in Azië, beschrijft enkele praktijkvoorbeelden. In de Filippijnen wordt samengewerkt met een nationaal verband van grote bedrijven die zich hebben gecommitteerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. ICCO helpt bij het vormgeven van hun agenda op de terreinen van gezondheidszorg, onderwijs en milieu.  Een tweede voorbeeld betreft de bemiddelende rol die ICCO speelt tussen Filippijnse vissers die zeewier verbouwen en de afnemer van hun producten, die zichzelf een christelijk bedrijf noemt en daarop ook aangesproken wil worden.

Arnelo besluit met enkele geleerde lessen, zoals: de zucht naar winst zit weliswaar in het DNA van het bedrijfsleven, maar bedrijven bestaan ook uit ‘gewone’ mensen en de meesten daarvan zijn mensen van goede wil. Als er een vertrouwensbasis is gelegd blijkt het mogelijk bedrijven van binnenuit te veranderen en dus: ja, we kunnen bedrijven – of onderdelen daarvan – bekeren!

De presentatie roept veel vragen op. Is het wel mogelijk om het DNA van bedrijven te veranderen? Kan een zebra zijn strepen verliezen? Moeten kerken niet allereerst bij de slachtoffers van de bedrijven gaan staan? Wat te denken van bedrijven die hun winst in het Zuiden maximaliseren door belastingen te ontduiken? Is het niet effectiever daarop onze pijlen te richten?

Er klonk ook een vraag gericht aan alle aanwezigen: zit het DNA van de hebzucht niet in ons allemaal, ook als consumenten?

Eén conclusie kan nu al getrokken worden: de workshop is nog maar het begin van het debat in en met de kerken over de rol van het bedrijfsleven.

Roel Aalbersberg
Voor eerdere bijdragen, klik bij de betreffende personen:


Femke Visser klik hier

Simone Poortman klik hier

Greteke de Vries klik hier


Karin van den Broeke klik hier

Henk Stenvers klik hier

Kees Nieuwerth klik hier

Sieb Lanser klik hier

Iris Speckmann klik hier