Verhalen als van Moussa

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken houdt op zaterdag 2 november een werkdag in de Bergkerk in Amersfoort van 10.00 uur tot 15.30 uur. Aansluitend aan de bijeenkomst is er gelegenheid om een herdenkingsdienst te bezoeken die start om 17.30 uur in Amsterdam. Het gaat daarbij om een Requiem voor de overledenen aan de Europese buitengrenzen in het kader van Allerzielen.

Geesje Werkman, lid van de projectgroep Vluchtelingen, roept de achterban op om zaterdag 2 november mee te doen in Amersfoort. Ze geeft een verhaal als voorbeeld. ‘Op 8 oktober van dit jaar werd de bijna blinde, gehandicapte en psychisch zieke heer Moussa opgepakt, toen hij met een kerkelijke vrijwilliger, bij wie hij verbleef, met medeweten van rechter en Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), op weg was naar de apotheek. Hij werd plotseling opgewacht, op de hoek van de straat, door 9 politieagenten, door wie hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt!  De vrijwilliger, een 80-plusser, kon alleen maar toekijken en roepen dat hij  de advocaat zou inlichten. Ruim een week later werd de heer Moussa fit to fly verklaard, zonder dat zijn medische dossier werd geraadpleegd en hij werd uitgezet naar een land, waarvan hij zelf had verklaard dat hij hier niet vandaan kwam’.  

De toepassing makend zegt Geesje: ‘Dit soort verhalen vraagt erom gedeeld te worden, en dit soort verhalen vraagt om een sterk netwerk om voor de rechten en de humaniteit van vreemdelingen op te komen. Dat dit soms succesvol is, blijkt uit het vreemdelingenquotum dat aan de politie was opgelegd en dat na een lange lobby en verzet vanuit de Tweede Kamer, moest worden geschrapt.  Daarom roep ik jullie ertoe op zeker naar de werkdag van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van kerken te gaan op zaterdag 2 november van dit jaar. Hier kan je verhalen uitwisselen, je kennis vergroten en de banden in het netwerk versterken, zodat we de energie en de overtuiging houden om door te gaan met het vragen om recht voor de vreemdeling! ‘

Bezoekers kunnen op deze dag ook bij kerkleiders getuigen van het belang van dit werk, en het blijvende belang om hiervoor tijd en middelen vrij te maken, niet alleen in de landelijke koepels van de kerken, maar ook in lokale kerken. Ook kan men aan een vertegenwoordiger van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) laten horen waar het schort, wat er fout gaat. De ACVZ is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van asiel. Jullie komst is ook hierom belangrijk!

Kijk voor tijd, plaats en programma op:

http://www.raadvankerken.nl/activiteit/222/werkdag_vluchtelingen en meld je aan bij rvk@raadvankerken.nl. En kijk ook nog even op: http://www.raadvankerken.nl/?b=2653  

Nadat mensen deze dag hebben bezocht, kan men – voor wie dat wil – op 2 november aansluitend een herdenkingsbijeenkomst bezoeken, die start om 17.30 uur (welkom vanaf 17.00 uur) in Amsterdam. Het gaat hierbij om een Requiem voor de overledenen aan de Europese buitengrenzen op Allerzielen. Plaats: steiger voor de Hermitage aan de Amstel. Lees meer: http://catholicworkeramsterdam.wordpress.com/2012/09/30/allerzielen-vrijdag-2-november-2012-herdenking-van-de-overledenen-aan-de-europese-buitengrenzen/ 

Het gaat hierbij om een Requiem voor de overledenen aan de Europese buitengrenzen op Allerzielen. Plaats: steiger voor de Hermitage aan de Amstel. Lees meer: http://catholicworkeramsterdam.wordpress.com/2012/09/30/allerzielen-vrijdag-2-november-2012-herdenking-van-de-overledenen-aan-de-europese-buitengrenzen/.