Spoor van Franciscus

4 oktober: In het spoor van Franciscus

Geloofd  zijt Gij mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen
en kruiden voort brengt.

uit: de Lofzang van de schepselen (Zonnelied) van Franciscus van Assisi  (1181-1226)

Broeder Rangel  Geerman ofm,  afkomstig uit de Antillen, ging het spoor van Franciscus en is nu minderboeder franciscaan in Megen. Hij is kok en werkt in de thuiszorg.  Tijdens zijn opleiding verbleef  hij enige tijd  bij zijn medebroeders franciscanen in India.  De confrontaties met zoveel hongerige mensen en de velen die aan de poort voedsel kwamen halen, raakten hem  diep. Hij besloot toen geen vlees meer te eten en vegetariër te worden. Vlees is voedsel voor de rijken  en legt een grote druk op het landgebruik  en de milieuaantasting van de aarde.  Rangel is nu  betrokken bij de groene website  sameneerlijketen.nl van de Raad van Kerken. Daarvoor ontwierp hij een menu rond het Zonnelied. Zijn betrokkenheid op het koken met seizoensproducten geeft hij door aan  scholieren  die in hun klooster  op bezoek komen. Samen met hen bereidt  hij de kloostermaaltijd.

Vanessa Koppen, remonstrant, heeft  haar eigen website sacrecuisine.nl. en geeft lezingen en kookcursus in kerkelijke kringen rond  christelijke feestdagen en voedsel. Voor Dierendag  stelde zij een aantal smakelijke recepten samen waarbij  geen dierlijke producten gebruikt zijn.

Op 17 oktober komen alle betrokken bij sameneerlijketen.nl samen op het   Milieuklooster Stoutenburg om elkaar te  inspireren en te genieten van  de producten van de prachtige moestuin daar waar dagelijks door Carolien Looman uit gekookt wordt. Zij is de nieuwe contactpersoon voor de website sameneerlijketen. Sander Funcke een jonge afgestudeerde  dominee,  is de nieuwe webmaster.

Tini Brugge  groene websites Raad van  Kerken
www.sameneerlijketen.nl / herfst
voor passende tafelversieringen rond Francisus  en dankdag voor gewas zie: www.symbolischschikken.nl  / herfst

voor gebeden en teksten rond voedsel zie www.scheppingvieren.nl 

zie ook:

www.sacrecuisine.nl

www.stoutenburg.nl