Busan voor thuisfront

Er komen verschillende mogelijkheden voor geïnteresseerde oecumenici om van gedachten te wisselen over de resultaten van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan. Dat bleek tijdens de laatste voorbereidings- bijeenkomst op woensdag 2 oktober bij de Raad van Kerken in Amersfoort.

De Provinciale Raad van Kerken in Utrecht bijt het spits af bij de terugblikken. De Raad organiseert een bijeenkomst op woensdag 13 november 2013 om 19.30 uur in het vergadercentrum van de Oud-Katholieke Kerk ‘In de Driehoek’, Willemplantsoen 1c in Utrecht. Ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland en mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, maken bezoekers deelgenoot van de ontwikkelingen in Busan. Men kan zich tot 5 november opgeven via prvkiu@gmail.com 

Samen met de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert de Raad van Kerken een studiebijeenkomst over Busan op 22 november vanaf 14.00 uur. Opgave via secretariaat@oecumene.nl. Het kost € 10, maar daarvoor is men dan ook op een mooie locatie: het auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat in Utrecht. Het programma in het Catharijneconvent ziet er als volgt uit:

Programma

Middagvoorzitter Geert van Dartel

13.30     Gebedsdienst in de vredeskapel van de St. Catharinakathedraal

14.00     Opening door Henk van Doorn, observaties van een katholieke waarnemer

14.15     Ds. Karin van den Broeke, De inspiratie van Busan: eenheid en missie van de Kerk

14.40     Panelgesprek I met mgr. Joris Vercammen, ds. Karin van den Broeke, dr. Gert Noort o.l.v. Geert van Dartel

15.10     Pauze

15.30     Kees Nieuwerth, Inspiratie van Busan: werken aan gerechtigheid en vrede

15.50     Panelgesprek II met Edwin Ruigrok, Iris Speckmann, Michiel Hardon o.l.v. Kees Nieuwerth

16.15     Afsluiting met borrel

Zij die de assemblee willen volgen, krijgen daarvoor talloze mogelijkheden. Er zijn afspraken gemaakt bij de voorbereidingsbijeenkomst om vanaf 27 oktober via www.raadvankerken.nl en websites van vermoedelijk doopsgezinden, oud-katholieken, protestanten en remonstranten. Femke Visser, de jongste deelnemer vanuit Nederland, schrijft als eerste en Joris Vercammen, routinier met veel ervaring in het Centraal Comité, zal twee weken later de rij afsluiten. Een week later kijkt Huub Vogelaar, die op een journalistenpas de assemblee bezoekt, nog eens terug op het geheel.

Er is ook veel belangstelling vanuit de journalistiek voor de assemblee. Bij de voorbereidingen waren vijf mensen die met een perskaart op reis gaan. Klaas van der Zwaag zal schrijven voor het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad; Huub Vogelaar schrijft voor Exchange en Kerkmozaïek; Hennie Burggraaff zal voor de NCRV vanaf zondag 3 november presentaties verzorgen; Geert van Dartel schrijft voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene en voor het Katholiek Nieuwsblad; Gerrit-Jan Kleinjan verzorgt voor het dagblad Trouw de verhalen.

Het bureau van de Raad zal in de aanloop naar Busan op vrijdag 18 oktober een audio-opname op deze site plaatsen waarop gesprekken met Busangangers zijn te horen. Op 2 november werkt het bureau mee aan een live-verbinding tussen Busan en de Leven en Geloven beurs in Utrecht.

Foto: Een deel van de delegatie, voor v.l.n.r. Geesje Werkman (Kerkinactie), Gert Noort (NZR), Klaas van der Kamp (RvK), Henk van Doorn (KVO). Boven v.l.n.r. Kees Nieuwerth (Quakers), Greteke de Vries (Remonstrant), Karin van den Broeke (PKN), Michiel Hardon (voormalig Wereldraad), Roel Aalbersberg (ICCO), Edwin Ruijgrok (IKV/Pax Christi), Evert-Jan Hazeleger (Kerkinactie), Rommie Nauta (Kerkinactie), Henk Stenvers (Doopsgezind), Joris Vercammen (Oud-Katholiek).