Trends centraal in Gouda

De Raad van Kerken Gouda organiseert op dinsdag 1 oktober een avond over trends in het geloof onder de titel ‘Zoeken naar bezieling’.  

Op veel terreinen is nu sprake van crisis: de economische crisis die bedrijven in moeilijkheden brengt, de bezuinigingen van de overheid die van iedereen vragen om meer voor zichzelf te zorgen, de opkomst van arme landen die een rechtvaardig deel van de welvaart opeisen, de ontkerkelijking en de gelijktijdige opkomst van de islam, die oude uitgangspunten aantasten.  Welke antwoorden zijn er  op deze ontwikkelingen?

Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken Nederland, zal dit bespreken aan de hand van een aantal landelijke en wereldwijde trends. Ineke Koning-Polet zal hier vervolgens op reageren vanuit haar bekendheid met de situatie in Gouda. Ineke Polet is andragologe en freelance-voorganger in verschillende protestantse kerken  in Gouda.

De Raad van Kerken in Gouda houdt ieder jaar een inspiratie-avond. Vorige edities waren er met o.a. James Kennedy en Désanne van Brederode. Vijf jaar geleden was de algemeen secretaris ook in Gouda voor een inleiding; Hijme Stoffels presenteerde bij die gelegenheid een analyse van statische gegevens over geloof en kerk.

De avond is op dinsdag 1 oktober 2013, van 20.00 tot 22.00, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. Plaats: de vernieuwde Ontmoetingskerk (voorheen Vredeskerk), Dunantsingel 314, 2806 JK Gouda. De toegang is gratis.