Geen slapeloze nacht

In de nacht van maandag op dinsdag om 0.38 (Nederland 2) spreekt Annemiek Schrijver met Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in het kader van het programma ‘De Nachtzoen’.

Er is een eerdere editie geweest. Daarin begon Annemiek Schrijver met: ‘Hij is secretaris van de Raad van Kerken. Daar ligt hij niet wakker van. Saamhorigheid is een belangrijk begrip voor hem. En daar zit het wel goed mee momenteel. Hij heeft de ark van Noach voor ons meegenomen. Een kleintje dan’. 

Het programma van Annemiek Schrijver is iets voor mensen die de slaap niet kunnen vatten. Als een soort hedendaagse dagsluiting nodigt ze gasten die ‘een onontbeerlijke nachtzoen’ uitdelen aan het Nederlandse volk. Ze interviewde daarvoor enkele weken geleden Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Klaas vertelt over de gewoonte van jaren geleden om de kinderen in te stoppen met een lied van Brahms. Hij heeft een speeldoosje meegenomen waaruit het lied naar voren komt. Het doosje verbeeldt een kitscherige ark van Noach, ‘een schip zonder roer; het wordt gestuurd op vertrouwen’. Het staat symbool voor het besef dat sommige zaken in het leven bereikbaar worden als er niet te krampachtig wordt gereageerd. Misschien geldt dat ook wel voor de oecumene. Zie voor de eerste opname: www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1365301

De nieuwe opname zal later op deze pagina als ‘uitzending gemist’ worden aangeboden.