Sprekende plaatsnaamborden

Ds. Evert Overeem neemt op 21 november afscheid als adjunct-directeur van de Dienstenorganisatie en in zijn portefeuille zit ook de oecumene. Omdat hij er mee ophoudt, is het onvermijdelijk dat hij in diverse gremia nu al wordt aangesproken op het vertrek. In de beraadgroep Oecumene van de Protestantse Kerk in Nederland gebeurde dat ook en Evert zelf liet zich niet onbetuigd.

Evert Overeem verzorgde zelf de opening en hij verhaalde van enkele reizen die bij de liefhebbers van de oecumene eigenlijk standaard in het takenpakket zijn opgenomen. Hij was ooit in Oost-Duitsland, of het nu een dienstreis betrof of een vakantie is de verslaggever vergeten, in ieder geval ging hij op de pedalen van de fiets enkele dorpjes bereizen en wat schetste zijn verbazing toen hij bij een dorp kwam met de naam ‘Lutheran’. Hij nam onmiddellijk een foto.

De verbazing zou zich vermenigvuldigen op het moment dat hij het dorp weer wilde verlaten, want wat schertste zijn verbazing: Op 3 km afstand bleek het dorpje Rom te liggen. En onwillekeurig vermenigvuldigen zich de ecclesiologische gedachten als je het bordje ziet, wat dat aangeeft.

Als gezegd: Evert neemt op 21 november afscheid. Er komt iemand die hem opvolgt voor oecumene binnenland en iemand die hem opvolgt voor oecumene buitenland. In beide gevallen gaat het om portefeuilles die gecombineerd zijn met andere taken binnen de dienstenorganisatie.

Foto’s:
Eerste en derde foto beschikbaar gesteld vanuit collectie Evert Overeem; tweede foto van vergadering waar Evert Overeem zijn verhaal deed.

P.S. Er komen veel reacties binnen op bovenstaande. En om één vraag voor te zijn: Nee, het is ons niet bekend als redactie waarom Evert Overeem niet 3 kilometer doorgefietst heeft om vanuit Rom de foto te nemen; mochten er evenwel Lutheranen zijn die over deze foto beschikken, dan zeggen we hierbij toe dat we die ook zullen plaatsen als de foto ons toegezonden wordt…..