Elkaars kerk bezoeken

Rooms-katholieke parochianen die vanwege kerksluitingen niet terecht kunnen voor een eucharisatieviering in de eigen parochie doen er goed aan een protestantse kerk te bezoeken. Die oproep plaatste priester Henk van Doorn, voorzitter van de katholieke vereniging voor oecumene, in Ermelo en hij lichtte zijn uitspraak toe tijdens een oecumenische vesper in Laren op 29 september.

In het kader van de reorganisatie is er een grote parochie ontstaan, waar tweemaal per maand een eucharistie gevierd kan worden en tweemaal per maand niet. Op dergelijke zondagen doen parochianen er wijs aan een kerkdienst te bezoeken van een andere denominatie, meent Henk van Doorn.

Henk van Doorn en Klaas van der Kamp verzorgden samen de eerste vesper in een reeks die de Raad van Kerken in Laren organiseert. In het kader van Bloemen en Bomen in de Bijbel ging het over de moerbeiboom. De tekst uit 2 Samuël 5: 17 v.v. kwam aan de orde, waarin David God hoort in de toppen van de moerbeibomen. Henk van Doorn legde uit dat God spreekt via diverse kerken en dat die kerken zich in toenemende mate in elkaar herkennen. Hij refereerde daarbij ook naar de tiende assemblee van de Wereldraad in Busan, waar Henk van Doorn als afgevaardigde van het Vaticaan aanwezig zal zijn.

Klaas van der Kamp verzorgde de liturgie. In de voorbeden werd speciaal stil gestaan bij de situatie van de christenen in Egypte, Syrië, Palestina en Pakistan. Ook de eenheid van de christenen kwam aan de orde.

Het was voor het eerst dat de voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland gezamenlijk hun medewerking gaven aan een vesper.

Foto:
Henk van Doorn en Klaas van der Kamp
De Johanneskerk in Laren