Liturgieboek Busan klaar

Het liturgische handboek voor Busan is klaar. Iedereen die iets van de spirituele omlijsting van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken wil meemaken, die vanaf 28 oktober plaatsvindt in Zuid-Korea kan kennis nemen van de gebeden, orden van dienst en de liederen, die door de bezoekers van over de hele wereld in de mond genomen zullen worden.

De uitgave heet ‘Hallelujah!’ en concentreert zich op een liturgie die dagelijks wordt gehouden, aangevuld met gebeden en lofprijzingen. De teksten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Koreaans.

Naast de uitgeschreven teksten zijn er allerlei symbolen verwerkt in de dagorder. Je moet dan denken aan zaken als: de levensboom, drums, water, vuur, wind, aarde, voedsel, bloemen, de voetwassing. In de liturgieën zijn kernverzen opgenomen, die als gezongen responsie in de samenkomst klinken. Zoals je mag verwachten bij een bijeenkomst in Azië zijn de Aziatische toonzettingen daarin goed vertegenwoordigd, met onder meer een ‘Maranatha’ van de ‘Asian Publishing Group’ en een ‘Kyrie Eleison’ van de Indonesiër Danny Salim.

De bundel wordt afgesloten met een 45 liederen in diverse talen. Het begint met het ‘O marvellous wonder’ gezet op een Russische melodie. Vanzelfsprekend zijn er ook Koreaanse liederen, zoals het ‘With my voice alone’. Opvallend en wellicht typerend voor de Wereldraad zijn ook de teksten van kerken die met verdrukking te maken hebben. Zo komen er twee liederen in de bundel voor van Palestijnse christenen, waaronder het ‘Send peace on our world’ (Yarabb as salami).

De Europese kerken zijn minder prominent in de bundel aanwezig, maar in het ‘Lobe den Herren den mächtigen Koning der Ehre’ zullen vele Nederlanders een lied herkennen wat ze regelmatig zelf zingen. En het lied ‘The Kingdom of God is justice and peace’ is geworteld in de Taizé-traditie. Het ‘Dong-tian yi wang’ is dan weer minder bekend, van Chinese bodem afkomstig betekent het zoveel als ‘Winter has passed’.

De bundel kan worden gedownload van de site van de Wereldraad. Klik: http://wcc2013.info/en/resources/prayer/hallelujah