Helpen bij ramp

Kerken komen steeds meer in beeld bij hulpverlening tijdens rampen en bij de collectieve rouwverwerking na afloop van een drama. Er is een tijd geweest dat seculiere bestuurders de inbreng van de kerk onderschatten, maar met een tweede generatie seculiere bestuurders en het besef dat de overheid niet alleen alle processen kan sturen en slachtoffers vaak ook rouw op een religieuze manier verwerken groeit het besef dat kerken een rol hebben bij rampen en crisis.

De Raad van Kerken Nederland werkt daarom in de persoon van de Anglicaan Joop Alberts mee aan het seminar ‘Psychosociale en geestelijke verzorging na rampen en crisis’ op 7 november in Harderwijk. De bijeenkomst vindt plaats in de Apostolische kerk, Veldkamp 76 in Harderwijk en begint om 12.30 uur.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Monuta en SVDC Advies in Crisisbeheersing. Ondersteuning wordt geleverd door Impact (landelijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg na rampen). De Raad van Kerken in Nederland onderhoudt contacten met Hans Bleijerveld van Monuta en heeft al eerder meegewerkt aan een soortgelijk symposium in Rotterdam. Joop Albers is gevraagd om een bijdrage van twintig minuten te leveren over het thema ‘Religie en het herdenken bij rampen’. Hij heeft jaren gewerkt als pastor op Schiphol en schreef in 2011 met de algemeen secretaris van de Raad een artikel in het Tijdschrift Religie, Recht en Beleid onder de titel ‘Nationale herdenkingen zijn gevuld met lege symbolen’. Albers werkt momenteel als Anglicaanse priester ook voor de oud-katholieke parochies van Den Helder en Enkhuizen.

Monuta stelt in een persverklaring bij het symposium, dat er bij gemeenten, veiligheidsregio’s, operationele diensten en kerken steeds meer aandacht komt voor belangrijke processen als psychosociale hulpverlening, geestelijke verzorging en collectieve rouwverwerking na rampen en calamiteiten. De meeste slachtoffers hebben immers veel behoefte aan passende (veelal langdurige) nazorg. Gelukkig wordt deze specifieke vorm van zorg voortdurend geprofessionaliseerd. Opmerkelijk, zo stelt ook Monuta, is dat kerkelijke organisaties een steeds prominentere rol gaan spelen, zo blijkt uit diverse recente rampen- en crisissituaties. Alhoewel niet officieel geregeld binnen de vigerende opschalingsprocedures, kan het wel eens zo zijn dat de komende jaren deze zogenaamde “paarse kolom” steeds meer in de schijnwerpers komt te staan.

De organisatie verwacht dan ook dat er ook vanuit de kerken diverse bezoekers naar het symposium zullen komen. Op de dag zullen diverse actuele thema’s door ervaringsdeskundigen en experts worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: ervaring van een bestuurder en een adviesorgaan met een calamiteit, rituelen en zingeving, hoe te herdenken, ringen en kringen in de nazorg, specifieke taakstelling van het landelijk team forensische opsporing, samenwerking tussen de diverse betrokken instanties en de rol van kerkelijke organisaties. De bijeenkomst begint om 12.30 met ontvangst en lunch. De heer Marten van der Wal, voorganger van het Apostolisch Genootschap opent de bijeenkomst. Gert-Jan Ludden (adviseur crisisbeheersing SVDC) houdt een introductie. Dan spreekt de burgemeester van Staphorst Joop Alssema over ‘het belang van een goede (geestelijke) nazorg in crisissituaties. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing Nederlands Genootschap van Burgemeesters, komt aan het woord; gevolgd door Hans Bleijerveld, teamleider bijzondere uitvaarten bij Monuta. Er worden filmbeelden toegelicht en daarna komen aan het woord, respectievelijk mevr. Dr. J.C. Holsappel-Brons (beleidsadviseur psychosociale zorg en rampen bij Impact), priester Joop Albers, mevrouw Anja Boogaard (deskundige collectieve rouwverwerking en crisiscommunicatie) en mevrouw Ina Strating (specialist slachtoffercommunicatie). De bijeenkomst wordt afgesloten van 17.40 tot 18.45 uur met een buffet (optioneel).

De kosten voor deelname bedragen €125,- (vrijgesteld van BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn lunch, consumpties en documentatie inbegrepen. De additionele kosten voor deelname aan het buffet bedragen €25,- per persoon. Voor geestelijke verzorgers geldt een gereduceerd tarief. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Boogaard van V&R Consult (06-22741708) of Gert-Jan Ludden van SVDC (06-51817733).

Wanneer u onderstaand formulier verstuurd hebt ontvangt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging (per e-mail). Indien u deze bevestiging niet binnen de termijn ontvangen heeft verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met V&R Consult op 0187-478855.

Foto: priester Joop Albers