Leesrooster in boekvorm

Het bijbelleesrooster komt in gedrukte uitvoering beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen het rooster nu al bestellen bij de Raad voor tien euro exclusief verzendkosten. Het rooster wordt in een beperkte oplage gedrukt op A4-formaat. Het gaat om een uitvoering in zwart-wit, waarbij de verschillende jaren worden afgewisseld met foto’s. Net als in andere jaren is er een toelichting bij het rooster.

 

Het bureau van de Raad van Kerken heeft tot de boekuitgave besloten, nadat uitgevers eerder zeiden dat ze voldoende vonden  als het rooster via de website van de Raad beschikbaar zou komen. Zij komen niet meer met een rooster als zodanig, maar wel met publicaties die gebruik maken van het rooster.

 

Het bureau werkt toch aan een schriftelijke versie, omdat verschillende pastores gevraagd hebben of het rooster als naslagwerk ook in gedrukte vorm kan worden geleverd. Bovendien gaat het nu niet om een periode van 3 jaar, maar een periode van 9 jaar, waardoor het extra aantrekkelijk is een papieren versie te hebben. Zo’n exemplaar kan iets gemakkelijker geraadpleegd worden op plaatsen waar geen internetverbinding is en er zijn ook pastores die het overzichtelijker vinden om mee te werken.

 

Het is de bedoeling dat de uitgave beschikbaar is op 6 september bij de studiemiddag die bij het bureau van de Raad in Amersfoort wordt gehouden. Ds. Klaas Touwen, voorzitter van de werkgroep die het rooster opstelde, geeft er een toelichting bij en ds. Pieter Endedijk, coördinator van het nieuwe liedboek en inmiddels predikant in Almelo, zal iets vertellen over de mogelijkheden om het nieuwe liedboek in te zetten in combinatie met het bijbelleesrooster. Enkele uitgevers geven een toelichting op de verwerkingen die zij met het rooster maken. Mensen die het rooster willen meenemen, zullen er vanaf 6 september toe in de gelegenheid zijn. Het bureau levert zolang de voorraad strekt.


Foto: in de uitgave zijn kindertekeningen verwerkt (in zwart-wit); het laat zich raden  wat er op de tekening staat.