1000 Facebookvrienden

De Raad van Kerken heeft er precies een jaar over gedaan om duizend vrienden bijeen te brengen op Facebook. Rob den Boer, eindredacteur voor de Raad van de Facebookpagina en van diverse onderdelen van de website, heeft dat bekendgemaakt.

Op 24 augustus 2012 werd de Raad van Kerken lid van Facebook. Sindsdien plaatst de Raad  vrijwel iedere dag nieuws van de website en berichten via Twitter op de tijdlijn. Het aantal Facebookvrienden groeide daardoor gestaag. Iedere dag kwamen er gemiddeld drie bij. Daarom hadden wij precies een jaar later (!) 1000 Facebookvrienden.

Het succes van de Facebookpagina heeft ook effect op de website van de Raad van Kerken, omdat alle nieuwsberichten daar via links naar verwijzen. Het aantal bezoekers groeide in het achterliggende jaar met een kleine tien procent. Een maand geleden maakte het bureau bekend dat de volgers op Twitter groeiden met een kleine negentig procent naar 1400.

De sociale media hebben daardoor in korte tijd een belangrijke plaats verworven in het totaal van de communicatiemiddelen van de Raad van Kerken. De indruk bestaat dat het gaat om een nieuwe doelgroep die voor een groot deel nog niet op de Raad was georiënteerd via de folio-uitgaven van de Raad.

U kunt zich als vriend van de Raad melden bij Facebook via https://www.facebook.com/raad.vankerkeninnederland?fref=ts.  
Wij accepteren uw uitnodiging graag.