Ruimte voor schepping

Kerken in diverse landen besteden in de periode van 1 september tot 15 oktober speciale aandacht aan de schepping en de samenhang van diverse vragen die met de aarde te maken heeft. Tini Brugge, coördinator van diverse groene websites van de Raad van Kerken, wijst op de mogelijkheden die via deze sites worden aangereikt.

Tijd voor de schepping, de aarde

Tijdens de eerste Europese Oecumenische Kerkenconferentie  in 1989 (Bazel)  stond  de samenhang van vrede, gerechtigheid en de zorg voor de schepping centraal. Als antwoord daarop liet de oecumenische patriarch  van de orthodoxe kerken Dimitrios I op 1 september 1989 een oproep uitgaan om de komende veertig dagen in gebed, doen en laten, extra aandacht te besteden aan onze zorg voor onze aarde. Dit  is uitgegroeid tot een oproep van de gezamenlijke Europese Kerken, rooms-katholiek, protestant en orthodox om van 1 september tot de 2e zondag in oktober de gelovige betrokkenheid op God en de schepping zichtbaar te maken in woord en daad. De Nederlandse kerken hebben het idee van een speciale viering niet overgenomen, om de liturgische agenda voor de zondagen niet te zeer te belasten, maar ze steunen wel het idee om speciale aandacht te geven aan de schepping waar dat mogelijk is en dat kan ook in een viering zijn.

Samenhang

Samenhang  tussen economie, gerechtigheid, biodiversiteit, vervuiling en verontreiniging. Samenhang tussen het licht en het water, de aarde en de lucht, de groei van de zonnebloem, de pit, de olie. Stilstaan bij de kwaliteit van leven, de aarde, planten, dieren, al haar bewoners  en de kwetsbaarheid van ecologische systemen.

Zonnebloem

–          in de pit is de zonnebloem,

in de bloem het licht,

de aarde, lucht en water –

Het duister, de macht van de dood,

verdween voor het licht dat God baarde;

het licht was zijn schepping tot brood,

de vrucht was het leven op aarde.

 

Licht zal er zijn waar zijn stem

het lied zingt van hemel en aarde.

Uit: De oorsprong van leven en licht, Nieuwe Liedboek 986 tekst: René van Loenen

In de orthodoxe kerken begint op 1 september de voorbereidingsperiode van het openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Een tijd van verdieping bij het afnemende licht. Wellicht dat wij rond de zonnebloem, zonnebloemzondag of andere dagen in de scheppingsperiode  stil staan bij zieken, de  kwetsbare aarde, onze  prachtige, wonderlijke moeder die zo ernstig uitgeput en aangetast wordt door ons.

Handreikingen

Om en helpende hand te bieden rond de zorg voor de aarde, zijn in oecumenisch verband een aantal websites ontwikkeld met veel materiaal daarop om te snuffelen en te gebruiken zoals:

www.scheppingvieren.nl

 – met  gebeden, gedichten, meditaties, rituelen voor vieringen

www.symbolischschikken.nl

 – met milieuvriendelijke bloemviersieringen in de tijd van het jaar

www.sameneerlijketen

-met  aarde-vriendelijke recepten ook voor startzondag en bijzondere dagen in het jaar

www.kerkenmilieu.nl

– met informatie en een overzicht van activiteiten door verschillende  kerkelijke organisaties

en www.kerktuinen.nl en www.kloostertuinen.nl voor het (her)inrichten van een  eigen kerktuin of inspiratie uit verhalen rond bloemen en kruiden.