Kwetsen voorkomen

Eén van de discussiepunten tussen de westerse wereld en andere culturen is de vraag hoe je vrijheid van meningsuiting uitlegt. Als het aan de bezoekers van deze website ligt vraagt deze vrijheid om een zekere zelfregulatie. Liefst 75 procent (194 mensen) stemde in met de zin: Vrijheid van meningsuiting impliceert dat je een ander niet kwetst.

Ongeveer 14 procent (37 mensen) was van mening dat je gewoon alles moet kunnen zeggen. Ruim 10 procent (26 mensen) wilde zelfs in de wet vastleggen dat het kwetsen van mensen niet is toegestaan. Het thema komt steeds weer naar voren op het moment dat het bijvoorbeeld gaat om voor sommige moslims kwetsende afbeeldingen.

De nieuwe poll gaat over de economie. In oktober komt de Raad van Kerken met een publicatie daarover. Bezoekers aan de website kunnen vast hun gedachten loslaten op de vraag hoe ze de economie zouden willen typeren: als een weinig sociale economie, als een economie die vriendelijker zou kunnen zijn voor ondernemers of als een economie die bij alle mitsen en maren iedereen aan een zekere welvaart helpt. Natuurlijk kan je het met elk van de stellingen wel iets eens zijn, maar wat vindt u het meest typerend? De komende weken zal zich een mening aftekenen als u ook een keus maakt.

Foto te zien in het Gronings Museum, waar een speciale tentoonstelling is ingericht over China; het thema van ‘vrijheid van meningsuiting’ keert in verschillende bijdragen terug.