Egypte

De discriminatie van christenen is een ideologische en strategische fout van extremistische groepen. Zij vernietigen een zuiver beeld van de islam. De islam is juist een religie die van oudsher in meerderheid geen geschiedenis koestert van het compleet vernietigen van mensen en er was zelfs vaak ruimte om aan de eigen godsdienst vast te houden. Dat zegt bisschop Yohanna Qulta, vice patriarch van de Koptisch Katholieke Kerk in Egypte en lid van het pauselijke comité van interreligieuze dialoog tussen Azhr en het Vaticaan. Hij was tevens lid van de constitutionele vergadering die de grondwet schreef van 2012 in Egypte. Hij benadrukt het belang van burgerlijke vrijheid en wil niet meegaan in de lijn die extremisten uitzetten in het huidige Egypte. Het onafhankelijke persbureau Arab West Report, waaraan Kees Hulsman uit Nederland is verbonden, heeft een interview met hem gepubliceerd, waarin hij oproept tot matiging. Hij ziet met lede ogen aan hoe moslimextremisten verhoudingen ontwrichten en al-Qaida-vlaggen aanbrengen op kerken en politiebureaus.

Hij stelt dat op zich de Kopten niet alleen staan in de Egyptische samenleving en ontkent dat er sprake is van een ‘Koptisch probleem’. Hij signaleert ook vele problemen onder gemiddelde moslims en stelt vast dat de armoede onder die bevolkingsgroep waarschijnlijk groter is dan de armoede onder bijvoorbeeld de Kopten. Hij wijst er verder op, ‘dat er waarschijnlijk geen straat in Egypte is waar tot heden moslims en Kopten gewoon in vrede naast elkaar konden wonen’. Hij hoopt dan ook dat er uiteindelijk een burgerlijke regime zal zijn in Egypte en geen religieus regime. ‘Ik pleit voor een scheiding van religie en staat en dat is nog iets anders dan dat ik de religie uit de samenleving zou willen bannen; want dat hoeft niet’.

Situatie

De President van Egypte, lid van de Moslimbroederschap, werd begin juli 2013 afgezet door het Egyptische leger. Minderheden in het land verwijten hem, dat hij de democratie gebruikt als een alibi om een eigen dictatuur te vestigen, die geen recht doet aan diverse minderheden. Op diverse plaatsen in het land hebben leden van de Moslim Broederschap zich heftig verzet tegen deze maatregel. Ahmed El-Tayeb, het hoofd van de prestigieuze Al Azhar universiteit (een wereldwijde autoriteit op het terrein van Islamitisch recht) en de Koptisch Orthodoxe Paus Tawadros, waren zichtbaar aanwezig, toen het gedwongen aftreden van President Morsi werd bekend gemaakt. Moslim Broeders waren hier heel boos over.

De situatie in Egypte is daarna verder geëscaleerd. De Egyptische politie en het  leger hebben met geweld een einde gemaakt aan grootschalige protestacties door de Broederschap (sit-ins en bezettingen). Daarbij zijn vele doden gevallen. Daarnaast zijn er ook clashes tussen aanhangers van de broederschap en anderen. Zorgwekkend is dat in sommige plaatsen de frustratie van de broederschap wordt vertaald in agressie tegen kerken en christelijke organisaties.

Monique Samuel

De politicologe Monique Samuel, zelf Egyptische en bewust gekozen voor de christelijke levensovertuiging, liet op internet weten: ‘Ik durf gewoon geen nieuws te kijken, voor het eerst van mijn leven durf ik het nieuws echt niet meer aan te zetten…. Oh…. Egypte’. Ze publiceerde lijsten met verbrande kerken en schreef: ‘Christenen bidden in compleet vernielde en uitgebrande kerk – heilige grond voor veel Kopten’. Ze schreef ook: ‘Christelijke winkelier in wijk van m’n oma aangevallen, imam van de plaatselijke moskee roept op de kerk te beschermen’.

Hulsman

Kees Hulsman heeft ook gereageerd. Hulsman houdt zich via het onderzoek- en documentatie Centrum voor Arab-West Understanding (CAWU) in Cairo al jaren bezig met Moslim-Christen relaties in Egypte. Hij wordt onder meer gesteund door Kerk in Actie van de Protestantse Kerk. Er circuleren lijsten met kerken die zijn aangevallen. Kees Hulsman stelt dat mensen daar voorzichtig mee moeten omgaan. Vaak is niet duidelijk om welke vormen van agressie het gaat. Sommige kerken lijken volledig in de as gelegd, andere gebouwen hebben slechts geringe schade opgelopen. Bovendien is niet altijd duidelijk of de achtergrond van het geweld ligt in de politieke tegenstellingen of in lokale vetes en belangenconflicten. Ook is lang niet altijd duidelijk wie er achter zit. Hij adviseert niet te snel mee te gaan in voor de hand liggende tegenstellingen van christenen tegenover moslims en dergelijke. De werkelijkheid is weerbarstiger en lijdt vooral onder het extremisme van sommige mensen.

Raad

De Raad van Kerken heeft steeds geprobeerd om samen met de moslims in Nederland te spreken over Egypte. Op die manier wil men laten zien dat het mogelijk is om als moslims en christenen samen op te trekken. In 2011 was er bijvoorbeeld een gezamenlijek brief, gericht aan de Kopten, waarin men onder meer schrijft: ‘Met veel verdriet en bezorgdheid hebben wij kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Cairo’. Ook toen al ging het om geweld, waarbij zeker 25 doden vielen en vele anderen werden gewond. Men ging ook samen met de Kopten naar de ambassadeur van Egypte in Nederland en vorig jaar was er nog een gezamenlijke bezinning.

Dr. Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, pleitte onlangs in een brief aan de lidkerken uit Egypte voor een ‘vredevolle en inclusieve transformatie van het politieke systeem in Egypte’. Hij sprak zijn diepe betrokkenheid uit bij de slachtoffers van het geweld.

Plaisier

Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken, heeft opgeroepen om in gebed naast de christenen in Egypte te gaan staan, door met hen mee te bidden voor hun samenleving en hun gemeenschap, zowel in kerkdiensten als in persoonlijk gebed. Daarnaast heeft Arjan Plaisier een brief geschreven aan Bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland.

Zie voor meer informatie ook: http://www.arabwestreport.info

Bisschop Yohanna Qulta