Zorg over kloof

De wereldwijde financiële crisis drukt zwaar op de Europese landen en gemeenschappen. De kloof tussen rijk en arm wordt groter in de meeste Europese landen.

Dat stellen de Europese kerken (CEC) in hun publieke statements die ze in Budapest bij de veertiende assemblee hebben gepresenteerd. De teksten zijn maandag 8 juli vastgesteld. De kerken zien de groei van de ‘extremistische populistische bewegingen’ als een direct gevolg van de economische teruggang. ‘Openlijk racisme en geweldpleging nemen toe’. De CEC roept de lidkerken op om de kant te blijven kiezen van de gemarginaliseerden in de samenleving; tegelijk waarschuwt de CEC dat de samenleving het risico loopt dat er een hele generatie jongeren opgroeit die door het missen van een baan en het ontbreken van perspectief als ‘een verloren generatie’ moet worden beschouwd.

De assemblee onderstreept het belang van de inzending van de collectieve klacht bij het Europees Committee , waarin op verzoek van de Protestantse Kerk gepleit wordt voor de belangen van de ongedocumenteerde migranten in Nederland. Tijdens de assemblee meldde Geesje Werkman van Kerkinactie, officieel afgevaardigd door de Protestantse Kerk, dat de klacht tegen de Nederlandse staat in behandeling kan worden genomen.

De CEC stelt vast dat de situatie van Roma in Europa onverkort aandacht vraagt.

De CEC spreekt solidariteit uit met de broeders en zusters in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Syrië en Egypte worden expliciet genoemd. Over Egypte schrijft de CEC: ‘Als christelijke kerken voelen we ons verbonden met de Koptisch-Orthodoxe Kerk en andere christelijke kerken, onze christelijke broeders en zusters die in Egypte leven, en we nemen ons voor om in nauw contact met hen te blijven en met hen te communiceren. We ondersteunen hun inspanningen voor samenwerking tussen christenen en moslims, met name in deze tijd. We gedenken hen in onze gebeden en verzekeren hen van onze liefde.

De CEC besloot een brief te schrijven naar de kerken in Syrië, waarin men verbondenheid uitdrukt en opnieuw de namen noemt van de twee geestelijken die zijn ontvoerd: metropoliet Yohanna Ibrahim van Aleppo en metropoliet Boulos Yazigi van Aleppo en Alexandrette. ‘Zoals alle geestelijken zijn zij boodschappers van vrede en spannen ze zich in voor het goede van alle mensen’.

De Turkse autoriteiten worden opgeroepen om de religieuze heiligdommen van christenen veilig te stellen. De autoriteiten van de voormalige republiek Macedonië worden opgeroepen aartsbisschop Jovan, die is gearresteerd, een eerlijk proces te geven.

De situatie van de migranten in Marokko en het westelijk deel van het  Middellandse Zeegebied komt aan de orde. Veel vluchtelingen die naar Europa willen, stranden in de woestijn. Kerken zijn onder de weinige organen die deze mensen proberen te helpen. De CEC roept de kerken op om deze personen te gedenken in hun gebeden en de kerken bij te staan die hulp verlenen.

Foto’s:
1. Geesje Werkman, officieel afgevaardigde van de Protestantse Kerk in Nederland
2. ‘s Avonds laat maakte Geesje Werkman bekend dat de klacht van de PKN tegen de Nederlandse staat in behandeling genomen zal worden; de klacht beoogt de situatie van vluchtelingen te verbeteren.