Ramadangroet

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. 

De vastentijd is begonnen op dinsdag 9 juli. Het einde van de Ramadan valt op donderdag 8 augustus.

De tekst die dit jaar door de Raad van Kerken daarvoor wordt aangereikt, luidt: 

Aan de moslims in Nederland,
In een tijd waarin de media onze gedachten vooral op de economische crisis richten, is de vraag naar inkeer en leven volgens Gods richtlijnen naar de achtergrond gedrukt.
In deze context begint u aan de vastentijd: de periode van inkeer en gebed om daardoor dichter bij Gods bedoelingen met ons leven te komen en om te leven in onderling vertrouwen en solidariteit met elkaar.
Wij wensen U in deze periode veel zegen en geluk toe.

 

downloaden word-document: klik hier
downloaden pdf: klik hier